Innehåll

Kontakta kommunarkivet

Kommunens centralförråd, Veddesta. Matsalen. Telefonväxeln. Förrådsvakt Lars Wigren. 1970. Fotograf Hans Wenngren, Stäket. Järfälla bildarkiv: JkB 09419

Kommunens centralförråd, Veddesta. Matsalen. Telefonväxeln. Förrådsvakt Lars Wigren. 1970. Fotograf Hans Wenngren, Stäket. Järfälla bildarkiv: JkB 09419

Du kan nå oss på kommunarkivet via telefon, brev eller e-post:

Post

Kommunarkivet
Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Telefon

Ring kommunens servicecenter, telefon 08‑580 285 00 och be att få bli kopplad till arkivarie på kommunarkivet.

E-post

Kommunarkivet@jarfalla.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. På www.jarfalla.se/personuppgifter kan du läsa mer om kommunens behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp