Innehåll

Arkiv som finns på kommunarkivet

Här kan du söka bland kommunarkivets arkivförteckningar för att få mer information om vilka kommunala arkiv (exempelvis nämnder eller bolag) samt vilka enskilda arkiv (exempelvis föreningar) som har överlämnats till och finns tillgängliga att nå på kommunarkivet.

På denna sida kan också föreningar eller andra enskilda arkivbildare i Järfälla få information angående gällande riktlinjer om man som skulle vilja överlämna ett enskilt arkiv till Järfälla kommunarkiv. I kommunarkivet finns idag handlingar från år 1863 fram till och med nutid.

Barkarbyskolan. Klass 3-4, läsåret 1928-1929. I vänstra bänkraden fr v: okänd, Kraft (?), okänd, okänd, okänd, Sven Palm. Mellersta bänkraden fr v:okänd, okänd, okänd, Albert Pettersson, Olle Petterson, Ingeborg Johansson och Elsa Jönsson. I högra bänkraden fr v:okänd, okänd, Elis Brundin, Holger Gelinder, okänd, okänd, okänd, Alma Tell och okänd-12-20. 1928-1929. Fotograf Förlag: Stäkets Lanthandel, Stäket. Järfälla kommuns bildarkiv: JkB 01440.

Barkarbyskolan. Klass 3-4, läsåret 1928-1929. I vänstra bänkraden fr v: okänd, Kraft (?), okänd, okänd, okänd, Sven Palm. Mellersta bänkraden fr v:okänd, okänd, okänd, Albert Pettersson, Olle Petterson, Ingeborg Johansson och Elsa Jönsson. I högra bänkraden fr v:okänd, okänd, Elis Brundin, Holger Gelinder, okänd, okänd, okänd, Alma Tell och okänd-12-20. 1928-1929. Fotograf Förlag: Stäkets Lanthandel, Stäket. Järfälla kommuns bildarkiv: JkB 01440.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp