Innehåll

Enskilda arkiv

Kommunarkivet har arkiv från flera enskilda arkivbildare som finns eller har funnits inom Järfälla kommun.

De enskilda arkiven är indelade i fyra olika kategorier:

  • Föreningar
  • Företag/bolag
  • Gårdsarkiv
  • Personarkiv
IK Bele. Damlaget i fotboll på Skälby idrottsplats. Sittande fr v Alice Ahlsén. 1935-07-07. Fotograf Okänd. Järfälla bildarkiv: JkB 00758

IK Bele. Damlaget i fotboll på Skälby idrottsplats. Sittande fr v Alice Ahlsén. 1935-07-07. Fotograf Okänd. Järfälla bildarkiv: JkB 00758

Fristående skolor

Läsåret 2011/2012 fastslogs en ny bestämmelse (29 kap. 18 §) i skollagen (2010:800) vilket innebär att huvudmannen för en fristående skola ska lämna elevers slutbetyg till den kommun där skolan är lokaliserad. Det som ska överlämnas är en arkivkopia av den betygshandling som eleven får. Bestämmelsen som trädde i kraft läsåret 2011/2012 gäller inte retroaktivt.

Innan denna bestämmelse tillkom fanns det inte några lagkrav på att friskolebetyg skulle sparas. Det kan därför variera vilka friskolebetyg som finns bevarade hos kommunarkivet. Kommunarkivet har endast betyg från friskolor som finns eller har funnits i Järfälla.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp