Innehåll

Kommunala arkiv

Järfälla kommunarkiv är slutarkiv för alla nämnder (med tillhörande förvaltningar och verksamheter) och bolag i kommunen, där kommunarkivet förvarar och vårdar de handlingar som ska bevaras för all framtid och som inte längre är aktuella för nämnderna och bolagen. Generellt så levereras inte handlingar till kommunarkivet förrän de har blivit 5 år gamla.

Järfälla kommunfullmäktige. Sammanträde i Järfällasalen, kommunalhuset, Vasaplatsen, Jakobsberg. 1978-11-13. Fotograf Olle Malmberg, Jakobsberg. Järfälla bildarkiv: JkB 10645

Järfälla kommunfullmäktige. Sammanträde i Järfällasalen, kommunalhuset, Vasaplatsen, Jakobsberg. 1978-11-13. Fotograf Olle Malmberg, Jakobsberg. Järfälla bildarkiv: JkB 10645

Några exempel på de största arkivbildarna från Järfälla kommun är kommunalnämnden (kommunstyrelsens föregångare), kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, skolstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Utöver detta så finns det även arkiv från exempelvis förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning, musikskola, fritidsgårdar, ungdomsmottagning och byggnadskommittéer.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp