Innehåll

Överlämna enskilda arkiv till Järfälla kommunarkiv

Här kan ni få information vad som gäller om ni som förening eller annan enskild arkivbildare vill överlämna ett enskilt arkiv till Järfälla kommunarkiv. Ett enskilt arkiv utgörs av handlingar som skapats och/eller ägs av en privatperson eller organisation inom Järfälla men som inte tillhör Järfällas kommunala organisation.

Den 8 april 2019 (§56) antog kommunstyrelsen riktlinjer för hantering av enskilda arkiv i Järfälla kommun. De nya riktlinjerna innebär vissa förändringar gentemot tidigare hantering. Till exempel tar Järfälla kommunarkiv endast emot enskilda arkiv i form av gåvor, deposition tillåts inte. Det innebär att arkiv som tidigare har deponerats i kommunarkivet antingen ska återtas eller formellt överlämnas till kommunarkivet.

För att kommunarkivet ska ta emot ett arkiv från en enskild arkivbildare så måste arkivet uppfylla kommunens riktlinjer för hantering av enskilda arkiv. Vid överlämnande av ett enskilt arkiv så skrivs det också ett avtal mellan den som överlämnar arkivet och kommunarkivet.

För mer information se:

Riktlinjer för hantering av enskilda arkiv i Järfälla kommun Pdf, 316.8 kB.

Järfällabygdens Kooperativa Konsumentgille. Kvinnogillet. Utflykt till en kamratträff i Hallstavik. Fr v Agnes Olsson, Ingeborg Berglund, Ester Roll, Anna-Lisa Kuhla, Astrid Holmberg och Karin Hallberg. 1950-talet. Fotograf Okänd, Förlag: Stäkets Lanthandel. Järfälla bildarkiv: JkB 01254.

Järfällabygdens Kooperativa Konsumentgille. Kvinnogillet. Utflykt till en kamratträff i Hallstavik. Fr v Agnes Olsson, Ingeborg Berglund, Ester Roll, Anna-Lisa Kuhla, Astrid Holmberg och Karin Hallberg. 1950-talet. Fotograf Okänd, Förlag: Stäkets Lanthandel. Järfälla bildarkiv: JkB 01254.

Vid överlämnande av ett enskilt arkiv gäller följande

I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall kan kommunarkivet ta emot enskilda arkiv som bedöms vara av intresse för återberättandet av Järfälla kommuns utveckling historiskt, kulturellt eller ekonomiskt.

Järfälla kommunarkiv tar endast emot enskilda arkiv i form av gåvor, deposition tillåts inte. Vid överlämnandet övergår äganderätten för handlingarna till Järfälla kommunarkiv, där kommunarkivet ansvarar för att förvaltning och vård av handlingarna.

Överlämnade enskilda arkiv ska vara tillgängliga för forskning enligt samma regler som gäller för kommunens egna handlingar. Kommunarkivets personal är bemyndigad att besluta om utlämnande av handlingarna.

Handlingar lånas inte ut utan får endast studeras på plats.

Kommunarkivet tar inte emot enskilda arkiv vars handlingar omfattas av sekretess, såvida inget annat har överenskommits. Kommunarkivet tar heller inte emot föremål, litteratur, referensmaterial och trycksaker som inte har den enskilda organisationen eller personen som upphovsman, verifikationer och andra ekonomiska handlingar som inte ska bevaras. Handlingarna ska vara fria från skadedjur, mögel och annan skada.

Om det överlämnade arkivet innehåller information på digitala, audiovisuella eller andra teknikberoende media (såsom VHS, kassettband med mera) är kommunarkivet inte skyldig att konvertera eller migrera informationen.

Arkiven ska vid leverans vara väl ordnade och rensade från utkast, kopior och andra oväsentliga handlingar. Gem, plastfickor, gummisnoddar och häftklamrar ska vara borttagna. Godkända aktomslag och arkivboxar ska också användas för handlingarna. Kommunarkivet kommer att genomföra leveranstillsyn för att bedöma om leveransen kan godkännas för överlämnande eller om åtgärder krävs.

Arkivförteckningen för berört enskilt arkiv kommer att publiceras på kommunarkivets webbplats.

Hur ska vi gå tillväga om vi vill överlämna ett enskilt arkiv till kommunarkivet?

Ni kan kontakta kommunarkivet via mail eller post.

När ni hör av er till oss så ska det även skickas med ett ifyllt avtal för överlämnande av enskilt arkiv Word, 29.2 kB. samt en ifyllt leveransöverenskommelse Pdf, 200.3 kB. med information om vilka handlingstyper som ni önskar att få överlämna, vilka årtal det handlar om samt antal arkivboxar/mängd.

Kommunarkivet handlägger er begäran när den inkommer och återkommer till er igen för fortsatt dialog om eventuellt överlämnande.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp