Innehåll

Kom­munens ansvar för säkerhet och bered­skap

Vid ett akut läge i form av stor olycka eller liknande i kom­munen publiceras information på webb­­platsens startsida. Nedan beskrivs hur kommunen org­aniserar sig och vilket ansvar den har.

Kommunens ansvar

Kommunen uppträder i en mängd olika roller. Den bedriver grund­läggande välfärds­verksamhet som skola och äldreomsorg där elever och brukare ska kunna känna säkerhet och trygghet. Kommunen ansvarar för samhälls­viktig verksamhet i form av bland annat vatten och avlopp. Andra ansvars­områden finns inom miljö- och hälsoskydds­verksam­heten samt inom den fysiska planeringen. Den kommunala verksamheten ska vid sär­skilda händelser som till exempel olyckor fungera så störningsfritt som möjligt.

Samhälls­komplexiteten ökar hela tiden och olika samhälls­verksamheter blir alltmer beroende av varandra för att klara sina uppdrag. Kom­munal verksamhet har krav på sig att i ökad utsträckning ta del i och delansvar för att skapa ett robust och säkert lokalsamhälle.

Mål och inriktning för arbetet med säkerhet, beredskap och kris­hantering Pdf, 2.6 MB.

Plan för hantering av extra­ordinära händelser Pdf, 762.1 kB.

Riskhantering- och försäkrings­policy Pdf, 341.2 kB.

Risk- och sårbarhetsanalys för Järfälla kommun 2023 Pdf, 1.6 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp