Innehåll

Trygghet i ditt bostadsområde

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet minskar grannsamverkan brottsligheten i ett bostadsområde med upp till 25 procent. Kommunen kan hjälpa dig att komma igång med grannsamverkan. I ett samarbete mellan kommun, Järfällahus och polisen finns även Grannstödsbilen som rullar i Järfällas bostadsområden. Under de trygghetsvandringar som ordnas i samverkan mellan flera aktörer sätter vi fokus på den fysiska miljön i ditt bostadsområde.

Aktuella trygghetsvandringar i bostadsområden

Under en trygghetsvandringar i ditt bostadsområde ligger fokus på den fysiska miljön i området och på vilka förbättringar som kan göras på platsen ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Just nu är följande trygghetsvandringar planerade. Alla som vill får delta i trygghetsvandringen. Arrangör inom parantes.

 • 8 april, Engelbrektsvägen i Jakobsberg kl. 16 (Järfällahus) - GENOMFÖRD
 • 7 maj, Söderhöjden. Samling vid torget kl. 16 (Järfälla kommun)
 • 13 maj, Drabantvägen/Husargränd kl. 16 i Jakobsberg (Järfällahus)
 • 3 juni, Arrendevägen kl. 16 i Viksjö (Järfällahus)
 • 29 augusti, Tennisvägen kl. 16 i Viksjö (Järfällahus)
 • 23 september, Termovägen kl. 16 i Kallhäll (Järfällahus)
 • 28 oktober, Sångvägen kl. 16 i Jakobsberg (Järfällahus)

För frågor - kontakta trygghet@jarfalla.se.

Grannsamverkan

Välkommen att delta i grannsamverkan. Metoden är enkel. Genom att du och dina grannar är uppmärksamma på vilka som vistas i grannskapet bryter ni anonymiteten och avskräcker tjuvar som vet att här finns extra ögon och öron.

Grannsamverkan minskar brottsligheten i ett bostadsområde med upp till 25 procent enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet.

Kontakt och mer information om grannsamverkan

Kontakta Järfälla kommuns trygghets- och säkerhetsavdelning för att få stöd och tips kring grannsamverkan. Du kan få hjälp med:

 • att höra om det finns grannsamverkan i ditt område.
 • att starta upp grannsamverkan i ditt område.
 • byta kontaktperson.
 • få tips och råd kring hur ni ska bedriva grannsamverkan.
 • skyltar från stöldskyddsföreningen.

Vi skickar ut information och inbjudning till årligt informationsmöte till de som är kontaktpersoner.

Du kommer i kontakt med Trygghets- och säkerhetsavdelningen via trygghet@jarfalla.se.

Grannstödsbilen

Grannstödsbilen ska förhindra brott och skapa trygghet i Järfällas bostads­områden. Verksamheten består av frivilliga personer som kör bil eller går till fots runt i Järfälla, främst i de områden som ingår i polisens grannsamverkan.

Grannstödsbilen är ett samarbete mellan kommunen, närpolisen och Järfällahus AB.

Bild på den gröna Grannstödsbilen med två förare framför.

Vad gör Grannstödsbilen?

Vi frivilliga grannstödjare visar oss, observerar, stör och rapport­erar det vi ser, till exempel inbrott, skadegörelse eller klotter.

 • Vi kör och fotpatrullerar runt i Järfällas bostadsområden.
 • Vi delar ut information och pratar med boende.
 • Vi stöttar polisens och kommunens trygghetsinsatser.
 • Vi rapporterar övergivna bilar, trasig belysning, trasiga fönster med mera.

Vill du veta mer eller hjälpa till?

Kontakta samordnare för Grannstöds­bilen:

Lukas Carlstedt, Lukas.Carlstedt@jarfalla.se, 08-580 294 17

Jessica Lagerdahl, Jessica.Lagerdahl@jarfalla.se, 08-580 227 24

Kontakta Grannstödsbilen direkt, 070-763 35 45

Nattvandring

Engagerade föräldrar och vuxna – nattvandra för våra barn och ungdomar! Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Nattvandrarna finns där ungdomar är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg.

Nattvandrarna skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.

Nattvandrare leder till tryggare ungdomar och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar. Nattvandrare är varken poliser, vakter eller sociala myndigheter.

I nuläget finns nattvandring i Jakobsberg.

Vill du nattvandra? Kontakta trygghet@jarfalla.se för mer information.

Mer läsning om brotts­före­byggande arbete

Information från din närpolis i Järfälla om hur du bäst förebygger inbrott i bostad.

Samverkanmotbrott.se

BRÅ - Grannsamverkan

Stöldskyddsföreningen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp