Innehåll

Väktare, ordningsvakter, kameraövervakning och trygghetsnummer

Järfälla kommun arbetar med flera trygghetsskapande åtgärder. Bland annat anlitas så kallade mobila trygghetsväktare och ordningsvakter. Vi arbetar även med kameraövervakning på några platser där det kan vara motiverat och där vi fått tillstånd att ha kameror. Du kan också ringa vårt trygghetsnummer.

Trygghetsnummer

Mobila trygghetsväktare

Ordningsvakter

Kameraövervakning

Trygghetsnummer

Via trygghetsnumret, som är till för alla i Järfälla som känner otrygghet, kan du komma i kontakt med en larmcentral som kan skicka väktare eller ordningsvakter till den otrygga platsen.

Du når larmcentralen på telefonnummer 010-210 94 44.

Fyra väktare fördelade på två bilar rör sig runt i kommunen under söndagar till torsdagar klockan 15–01 samt fredagar till lördagar klockan 15–03. Du kan ringa trygghetsnumret under samma tid som väktarna är ute. Ordningsvakter patrullerar vissa områden i Järfälla och kan också agera på larm via trygghetsnumret om det gäller det aktuella området.

Väktarna och ordningsvakter bidrar till ökad trygghet genom närvaro, rapportering samt agerande på samtal till trygghetsnumret som du kan ringa om du känner otrygghet.

Numret är för otrygga situationer som har potential att stävjas via närvaro och/eller rapportering från väktare eller ordningsvakt.

Om du är i en akut situation ska du fortfarande ringa 112

Mobila trygghetsväktare

Fyra väktare fördelade på två bilar rör sig runt i kommunen under söndagar till torsdagar klockan 15–01 samt fredagar till lördagar klockan 15–03. Du kan ringa trygghetsnumret under samma tid som väktarna är ute.

Väktarna bidrar till ökad trygghet genom närvaro, rapportering samt agerande på samtal till trygghetsnumret som du kan ringa om du känner otrygghet. Trygghetsnumret är 010-210 94 44.

Ordningsvakter

Ordningsvakter har ökade befogenheter jämfört med väktare. De har bland annat rättighet att avvisa och avlägsna personer som stör den allmänna ordningen samt omhänderta berusade personer som inte kan ta hand som sig själva.

Järfälla kommun anlitar upphandlade ordningsvakter där vi sökt och fått tillstånd från Polisen. Ordningsvakter finns på följande platser i Järfälla:

  • Jakobsbergs centrum
  • Kallhälls centrum
  • Viksjö centrum
  • Söderhöjden (vid torget)

Ordningsvakterna patrullerar under eftermiddagarna och på kvällarna.De kan nås via kommunens trygghetsnummer.

Kameraövervakning

Kameraövervakning ska ses som en åtgärd som kan förstärka ordningshållande och bidra till ökad trygghet. Syftet med kamerorna är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott på platsen. Erfarenheten från användningen av kameror i områden där det varit motiverat, bland annat i Jakobsberg, visar på en positiv effekt.

Det är bara Polisen som har tillgång till det inspelade materialet och det ska användas vid misstanke om brott.

Järfälla kommunen arbetar kontinuerligt med att utvärdera platser som kan vara aktuella för ansökan om tillstånd för kameraövervakning. Bedömning görs bland annat utifrån anmälningar om nedskräpning, rapportering från kommunens väktare samt efter dialog med Polisen.

Här övervakar vi med kamera

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp