Gå direkt till sidans innehåll

Inköps- och upp­handlings­strategi

Kommun­fullmäktige i Järfälla antog december 2017 en ny inköps- och upphandlings­strategi för kommunen.

Utgångspunkten i den nya inköps- och upphandlingsstrategin är att den ska reglera all upp­handling i kommunen och på ett pedagogiskt sätt förklara hur upphandlings­processen fungerar och hur inköp och beställning ska genomföras i kommunen. Syftet med policyn är att den ska ge förut­sättningar för en mer likriktad och därmed mer effektiv upphandlings­verksamhet och att detta ska leda till en ökad avtalstrohet.

Inköps- och upphandlingsstrategin finner du i sin helhet härPDF

Senast uppdaterad: 2017-12-21

Upp