Innehåll

Uteserve­ring

Om du har en resta­urang eller ett café och önskar plats för en uteservering eller önskar ha bord och stolar för dina kunder krävs ett tillstånd. Du ansöker om tillstånd hos polisen och hos markägaren. Gör din ansökan i god tid inför varje ny säsong.

Hur du ansöker

Om din ansökan är komplett från början går hand­lägg­ningen snabbare. Följande uppgifter behöver du lämna vid ansökan om tillstånd för ute­servering:

  • Namn på företaget.
  • Organisations­nummer.
  • Kontaktperson (adress, telefonnummer och gärna mejladress).
  • Mått på ute­serveringen, (även dörr­öppningen utanför butiken räknas in).
  • Ritning - lämna in en skiss över ytan du vill använda för din ute­servering. Observera att din uteservering måste vara inhägnad med staket.

Gör ansökan i god tid före april månad för att vara säker på att ha tillståndet klart i tid för årets säsong.

Ansökan skickas till:

Tillståndsenheten
City polismästardistrikt
106 75 Stockholm

Lämplighet ute­servering

  • Ordningslag, trafik­säkerhet och fram­komlighet är avgörande.
  • Utrycknings­fordon måste kunna komma fram.
  • Minsta fria bredd ska vara 1,5 m på en gångbana.

Kontakta servicecenter för anvisningar och regler för uteservering

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp