Innehåll

Angående mediarapportering om eventuell muta

I dagarna har media rapporterat om ett misstänkt fall av muta. Ärendet har uppmärksammats efter att en anmälan kommit in via den visselblåsartjänst Järfälla kommun har.

Efter att innehållet i anmälan utretts av en oberoende advokat, enligt fastställd rutin, fick kommunen rådet att polisanmäla händelsen, vilket också gjordes. Ärendet gäller deltagande i ett evenemang tidigare i år där inbjudan gjorts av ett företag som även stått för kostnaden.

För tillfället pågår en förundersökning hos Polisen och där råder förundersökningssekretess.

Om visselblåsning – anmäla misstanke om mutor och jäv

En visselblåsarfunktion är en kanal för framförallt anställda, arbetssökande och andra som arbetar för Järfälla kommun där de kan rapportera in information om misstänkta missförhållanden i kommunens verksamheter.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp