Innehåll

Elda med försiktighet

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 7 juli 2023. Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

All eldning sker på eget ansvar.

Gå till Brandkåren Attundas webbplats

Läs om hur du eldar säkert i naturen på Länsstyrelsens webbsida

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp