Innehåll

En eftermiddag om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i världen och ses som en folksjukdom. Den 21 september är det internationella alzheimerdagen, då vi runt om i världen uppmärksammar dessa personer och deras anhöriga. Så även i Järfälla.

– Alzheimers sjukdom leder ofta till stor ensamhet mitt i all oro och sorg. Det begränsar vardagen och många som får diagnosen vill inte berätta om det. Med tanke på att demens är en folksjukdom borde den inte vara så tabubelagd, säger Eva Stål, ny demenssamordnare i Järfälla kommun.

– Det behövs fler forum och ökad öppenhet för att möta dessa personers behov, fortsätter hon. För ju mer tips och råd man kan få i ett tidigt skede, desto bättre. Både för den som drabbats av demens och för de anhöriga. Därför uppmärksammar vi internationella alzheimerdagen.

Torsdagen den 21 september är alla Järfällabor som är intresserade av att veta mer om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar välkomna till Seniorträffen Flottiljen där det kommer att vara utställning och föreläsningar hela eftermiddagen.

Ur programmet:

Tips om mat och måltider vid demenssjukdom, Lena Nordbäck dietist, Järfälla kommun

Demensföreningen i Stockholm och Järfälla Anhörigförening har ordet, Hannele Moisio och Lennart Backman

Föreläsning om kognitiv utredning, Birgitta Nordin och Dan Barwich överläkare, Jakobsbergsgeriatriken

Var: Seniorträffen Flottiljen på Korpralsvägen 53 i Barkarbystaden

När: torsdag den 21 september kl. 14.00–16.00.

Fika och mingel från kl. 13.30. Det bjuds på kaffe och tilltugg.

Alla Järfällabor är välkomna!

Mer info: Demenssamordnare Eva Stål, tel 08- 580 282 98.

Om Alzheimers sjukdom

Varje år insjuknar uppemot 25 000 svenskar i demenssjukdom, de allra flesta är äldre personer. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer att öka i takt med att andelen äldre blir fler.
Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom men det finns andra tillstånd som kan orsaka minnesförlust och förvirring. Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp