Innehåll

En samhällsoffensiv för trygghet

I årets Mål & budget för kommunen är tryggheten den röda tråden. Trygghetsarbetet ska genomsyra samtliga delar av kommunens ansvarsområden, exempelvis skolan, fritidsaktiviteter, gator och torg, miljö- och klimatarbetet samt näringslivsarbetet.

– Vi tar ett helhetsgrepp i trygghetsfrågan och ska mobilisera hela Järfälla för att möta de problem som Järfällaborna och näringslivet upplever i sin vardag. I budgeten värnar vi personalen i skolan och äldreomsorg, ökar stöden till de eleverna med tuffast förutsättningar, höjer anslagen för arbetsmarknadsinsatser och skapar bättre förutsättningar för fritidsaktiviteter. Samtidigt fortsätter vi det brottsbekämpande arbetet genom bland annat ordningsvakter och andra insatser i dialog med polisen, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kommunen har ett viktigt ansvar att förebygga brottslighet och bryta utanförskap. Särskilt fokus kommer riktas på att förbättra livsvillkoren för Järfällas barn samt att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen.

Trygghetsfokus i alla kommundelar

– För att lyckas med att öka tryggheten på gator och torg krävs en tydlig samhällsnärvaro i kommunens alla delar. I budget för 2023 avsätter vi medel för att införa mobila trygghetsteam med både väktare och ordningsvakter. Trygghetsteamet har fokus på att öka tryggheten genom ett synligt relationsskapande och ordningshållande arbete. Vi ska organisera kommunen för att öka det brottsbekämpande arbetet, bryta segregationen och nå målet om inga utsatta områden i Järfälla senast 2032, säger Aphram Melki (C), kommunalråd.

Ordningsvakter, mobila patruller och trygghetsvandringar

– Kommunen har idag ordningsvakter i Jakobsberg på vardagar och helger. Under 2023 utökas det även med två mobila patruller för att täcka Viksjö centrum och Söderhöjden. Vi har även mobila patruller som rör sig inom hela kommunen vardagar och helg. Dessa kan styras till otrygga platser och händelser via kommunens trygghetsnummer 010-210 94 44 mellan klockan 13–02 söndag­–torsdag samt klockan 15–03 fredag– lördag, säger Alexander Rajsic, säkerhetschef, Järfälla kommun.

– Vi har också Trygghetsvandringar i området kring Jakobsbergs centrum, anordnat av Platssamverkan Jakobsberg samt vandringar i andra områden så som på Termovägen och vid Sångvägen, anordnat av kommunen. Som företagare och handlare kan du kontakta kommunens trygghetssamordnare via e-post trygghet@jarfalla.se för tips och idéer rörande trygghetsarbetet, avslutar Alexander.

Eva Ullberg (s), kommunstyrelsens ordförande

Eva Ullberg (s), kommunstyrelsens ordförande. Fotograf: Mattias Bardå

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp