Innehåll

Fältarna har korridorssnack i skolorna under november

I november uppmärksammar vi ”En månad fri från våld” – en kampanj som syftar på att öka kunskapen kring våld i nära relationer, med fokus på sexuellt våld.

I Järfälla går våra fältarbetare tillsammans med personal från ungdomsmottagningen ut till alla högstadieskolor och sprider information om sexuellt våld och samtycke till eleverna. De diskuterar bland annat vad samtycke är, och vart olika gränsdragningar går när det gäller samtycke.

- Vi kallar det för korridorssnack. Vi ställer oss på en lämplig plats i skolan där det är många som rör sig och fångar upp och pratar med elever som går förbi. Vi sprider information och för diskussioner med eleverna, vad sexuellt våld kan vara för något, vilka signaler som finns och mycket mer, säger Julia Hoff, fältare.

De har även med sig lappar där det står olika situationer och påståenden om vad som kan tydlig ja eller nej-signal, när det handlar om samtycke. Eleverna kan då fundera och prata om situationen och sedan lägga ner lapparna i en ja eller nej-låda. Det finns även tomma lappar som eleverna själva kan skriva på. Vissa signaler är tydligare än andra, vilket ofta leder till diskussioner mellan fältarna och eleverna.

Hittills har de varit ute i cirka hälften av skolorna och informerat, och tanken är att de ska ha varit ute i alla skolor innan november är slut. Enligt fältarna och personalen från ungdomsmottagningen har de fått positiv feedback, och hoppas på att projektet kan bygga framtida relationer mellan elever, fältare, skolpersonal och kuratorer.

- Vi hoppas på ett fortsatt samarbete, så vi kan fortsätta med detta inte bara under november, utan kontinuerligt under hela året. Detta är ett jättebra sätt för att eleverna ska kunna få träffa oss, och få koll på vilka vi är och vad vi gör. Det är viktigt att vi kan få en bra relation med ungdomarna så det vågar ta stöd från oss när de behöver, säger Julia.

Bild på ja och nej-lådor

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp