Innehåll

Förändringar i Trafikverkets planer för E18 vid Barkarby och Jakobsberg

Sedan några år tillbaka planerar Trafikverket för att bygga ut E18 mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Nu ändras planerna vid trafikplats Barkarby på grund av kostnadsökningar.

Trafikverket planerar för att bygga ut E18 mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta, samt bygga om trafikplatserna Barkarby och Hjulsta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Omvärldsläget och lågkonjunktur har lett till ökade priser och Trafikverket bedömer nu att budgeten kommer att överskridas. Trafikverket har därför beslutat att minska omfattningen av projektet.

Trafikverkets planerade åtgärder på E18 mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Jakobsberg. 3+3 körfält innebär att E18 får tre körfält i vardera riktningen mellan Jakobsberg och Barkarby, istället för dagens två körfält. 3+4 körfält innebär att E18 får tre körfält från Barkarby till Hjulsta, samt fyra körfält från Hjulsta till Barkarby, istället för dagens två körfält.

Trafikverkets planerade åtgärder på E18 mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Jakobsberg. 3+3 körfält innebär att E18 får tre körfält i vardera riktningen mellan Jakobsberg och Barkarby, istället för dagens två körfält. 3+4 körfält innebär att E18 får tre körfält från Barkarby till Hjulsta, samt fyra körfält från Hjulsta till Barkarby, istället för dagens två körfält.

Åtgärder som Trafikverket planerar att genomföra

  • Fler körfält på E18. Mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Barkarby planeras för fyra körfält i riktning mot Barkarby och tre körfält i riktning mot Hjulsta. Mellan trafikplats Barkarby och trafikplats Jakobsberg planeras för tre körfält i vardera riktning. Trafikverket breddar inte vägen lika mycket som tidigare planerats utan skapar istället fler körfält genom att använda befintlig vägyta med smalare körfält och vägren.
  • Ny avfartsramp från E18 i västgående riktning till Enköpingsvägen i höjd med trafikplats Barkarby.
  • Avfarten från E18 vid trafikplats Hjulsta i östgående riktning till E4 Förbifart Stockholm södergående breddas till två körfält
  • Ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrgående till E18 västgående vid trafikplats Hjulsta.

Åtgärder som Trafikverket inte kommer att genomföra

  • Ny påfartsramp vid trafikplats Barkarby, från Enköpingsvägen till E18 östgående mot Stockholm.

Det här händer nu

Tillsammans med Trafikverket analyserar och utreder nu Järfälla kommun vad de här förändringarna innebär för Järfällas del och vilka eventuella åtgärder som kan krävas för att få ett bra trafikflöde i området.

Mer information

Du kan läsa allt om Trafikverkets planer för E18 mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta på Trafikverkets webbplats

Har du frågor om Trafikverkets planer är du välkommen att kontakta Trafikverkets kundtjänst.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp