Innehåll

Förstudie för återbruksgalleria i Järfälla

Järfälla kommun utreder nu förutsättningar och möjligheter för en återbruksgalleria i kommunen.

År 2045 ska Järfälla vara en kommun med klimatneutral konsumtion. För att nå det målet behöver Järfällas invånare och företag ha en mycket god tillgång till återbrukade och miljömärkta varor och tjänster.

– Vi ser att en återbruksgalleria, utvecklad tillsammans med lokala företag, kan bli en plattform för både klimatneutral konsumtion och en klimatsmart livsstil i Järfälla, säger Lisa Lorentzi Wall, hållbarhetssamordnare.

Nu ska kommunen i ett första steg titta på om det finns bra förutsättningar för en etablering i Järfälla ur olika infallsvinklar.

– En återbruksgalleria kan dels innehålla de vanliga secondhand-kedjorna för inredning, prylar och kläder, men kan även vara en plats för lokala näringsidkare att utveckla verksamheter för återbruk, reparation och service, fortsätter Lisa.

– Vi ser också att en återbruksgalleria kan bli ett attraktivt besöksmål i kommunen som kompletterar och breddar det redan starka handelsutbudet samt skapar positiva synergieffekter för restaurang- och kulturlivet, säger Andreas Hägerstrand, näringslivsutvecklare.

Förstudien ska vara klar till årsskiftet.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp