Innehåll

Fullmäktige den 25 september

Måndagen den 25 september klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige i Jakobsberg. Du kan följa det i direktsändning eller i efterhand här på webbplatsen.

Bland ärendena

  • Exploateringsavtal med Bonava Sverige AB gällande bostäder i form av småhus inom detaljplaneområde för Ormbacka C.
  • Detaljplan för Ormbacka C.
  • Utökning av Järfälla kommuns verksamhetsområde för VA.
  • Planeringsstrategi Järfälla kommun.
  • Förslag till ytterligare utredningar p.g.a. ändrade förutsättningar vid rivning och uppbyggnation av Berghemskolan.
  • Samverkansöverenskommelse med lokalpolisen Järfälla 2023-2025, samt medborgarlöfte i Järfälla 2023-2025.
  • Motioner
  • Interpellationer och frågor.

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp