Innehåll

Fullsatt företagsfrukost i Viksjö centrum

Den 7 november bjöd Järfälla kommun in till en efterlängtad företagsfrukost på ett fullsatt Vivels café i Viksjö.

Viksjö är en kommundel med ett familjärt och omtyckt centrumområde. Just denna familjära känsla infann sig också bland de 50-tal företagare som kom för att fika och nätverka.

Ett tema för företagsfrukosten var hur vi tillsammans med fastighetsägare och butiks- och restaurangägare kan skapa fortsatt goda förutsättningar för tillväxt och utveckling genom trevliga centrumaktiviteter i kombination med trygghetsfrämjande åtgärder.

  • Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, inledde företagsfrukosten med kommunens ambition för framtidens Viksjö och en fortsatt utveckling av kommunens centrumområden.
  • Erika Aspenberg och Per Stenmark, HusmanHagberg, gav en lägesbild kring bostadsmarknaden, flyttmönster och vad som lockar nya invånare till kommunen.
  • Lena Pramer, Din Syn Viksjö Optik, berättade om både Företagarnas och NyföretagarCentrums arbete samt företagsgalan Guldlammet som snart öppnar nomineringen till Årets Företagare i Järfälla.
  • Leif Nyrén, näringslivsdirektör, presenterade kommunens serviceerbjudande till företagare och arbetet med utveckling av näringslivsklimatet, exempelvis genom fokus på trygghetsskapande åtgärder för företagare.
  • Lukas Carlstedt, trygghetssamordnare, avslutade med att berätta om hur kommunen arbetar med trygghetsfrågan på bred front.
Företagsfrukost på Vivels café.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp