Innehåll

Grannsamverkan för ett tryggt företagande utvecklas med app

Järfälla ska vara en kommun där det är enkelt, tryggt och säkert att etablera och driva företag. I våras startade kommunen tillsammans med Polisen upp ett nytt brottsförebyggande arbetssätt och en kommunikationskedja för grannsamverkan mellan företag. Nu ser vi över möjligheten att förenkla kommunikationen ytterligare med digitala hjälpmedel.

– Som företagare kan du idag skicka och ta emot meddelanden från vårt servicecenter Företag Direkt. Vi samordnar kommunikationen och ser till att informationen når ut till andra företagare i närområdet samt till vår brottsförebyggande verksamhet och Polisen. Informationen företagarna får i våra utskick kan till exempel vara en särskild händelse eller aktivitet som vi vill uppmärksamma. Det är en form av grannsamverkan där vi vill skapa ökad gemenskap och tryggare arbetsplatser, säger Leif Nyrén, näringslivsdirektör i kommunen.

App ska förenkla kommunikationen

Nu tas nästa steg i utvecklingen av företagens grannsamverkan. Kommunen tittar nu på en app för att ytterligare förenkla kommunikationen mellan grannsamverkande företag, ett önskemål som lyfts fram av företagarna.

– Just nu samverkar vi med Stiftelsen Tryggare Sverige för att hitta en lösning som passar in i företagens grannsamverkan. Kan vi skapa en enkelhet för våra företag har vi kommit en bra bit på vägen. Dessutom ser vi stora möjligheter i arbetet med samverkan mellan företagen, kommunen, polisen, väktare och ordningsvakter, fortsätter Leif Nyrén.

– Från lokalpolisområdet är det en otrolig vinst i det förebyggande arbetet att kunna nå ut på ett enklare och mer strukturerat sätt till näringslivet. Detta bland annat när det handlar om brottstrender och hur näringslivet kan arbeta brottsförebyggande i sina verksamheter. Tjänsten tar däremot inte emot brottsanmälningar. De ska fortsatt göras direkt till Polisen, säger Ida Dehnisch, kommunpolis i Järfälla.

En aktivitet i Företagens trygghetsforum

Arbetet med grannsamverkan för företag är en aktivitet inom satsningen Företagens trygghetsforum. Företagens trygghetsforum är ett nätverk bestående av Järfälla kommuns näringslivsenhet, Polisen, Stiftelsen Tryggare Sverige, Företagarna och representanter från företag i kommunen.

Syftet med nätverket är att samordna frågor och aktiviteter runt trygghet (och brottslighet) för företagare med målet att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.

Genomföra aktiviteter 2023

  • Företagarfrukost med diskussion kring Företagens trygghetsundersöknings resultat (FTU)
  • Utbildningar för företagare kring polisanmälan och brottsprevention
  • Utbildning Trygg i butik för butikspersonal
  • Workshop med lokala företagare kring kommunikation och samverkan

För frågor om trygghetsarbetet för företagare i Järfälla

Leif Nyrén, näringslivsdirektör, Järfälla kommun
Telefon: 070-002 30 42
E-post: leif.nyren@jarfalla.se

Ida Dehnisch, kommunpolis, LPO Järfälla
E-post: ida.dehnisch@polisen.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp