Innehåll

GVI Järfälla och Upplands-Bro har haft sitt andra call-in

Med hjälp av strategin GVI vill Järfälla, Upplands-Bro, Polismyndigheten och Kriminalvården tillsammans minska och förebygga utvecklingen av det grova våld som utförs av kriminella grupper i de båda kommunerna. Arbetet är inne i en intensiv fas och ett andra call-in är nu genomfört.

GVI-strategin (gruppvåldsintervention) går ut på att polis, kommun, kriminalvård och representanter från lokalsamhället kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap om att våldet måste upphöra.

– Vi ska fortsätta med ett kraftfullt förebyggande arbete tillsammans med effektiva brottsbekämpande insatser där det behövs och är befogat. GVI är ett bra exempel på samverkan mellan flera aktörer där även lokalsamhället har en viktig roll att spela. Vi måste arbeta tillsammans för att stoppa det grova våldet, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Ett sätt att kommunicera budskapet är genom call-in som är ett informationsmöte dit gruppmedlemmar kallas för att ta emot budskapet och föra det vidare till sina grupper.

Ett andra call-in genomfördes igår kväll i Upplands-Bro. Kommundirektörer från Järfälla och Upplands-Bro, lokalpolischef, kommunpolis och representanter från socialtjänsten, sjukvård samt lokalsamhället i kommunerna deltog och talade direkt till gruppmedlemmar som kallats dit. Följande budskap framfördes:

  • Vi vill inte att du ska dö.
  • Vi vill inte att du ska döda.
  • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter.
  • Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet.

Representanter från lokalsamhället deltog både som publik och talare. Talarna delade personliga berättelser om hur våldet har påverkat dem personligen och hela samhället. Publiken bestod bland annat av föreningar, samfund, kommunernas verksamheter och engagerade kommuninvånare.

– Vi har nu haft ett möte med stundvis tung och allvarlig stämning. Det är viktigt att samhället sluter upp och sänder samma budskap till de som är kallade till mötet. Det är när samhället samarbetar som styrkan i budskapet på riktigt kommer fram. Mötet gav en bra och allvarlig bild av hur det dödliga våldet drabbar oss och är förhoppningsvis en metod som, tillsammans med andra metoder, gör att det dödliga våldet minskar, säger Torgny Söderberg, chef för lokalpolisområde Järfälla där även Upplands-Bro ingår.

Operativt arbete är igång sedan våren 2023

I april 2023 startade det operativa arbetet med GVI genom individuella samtal (custom notifications). Polisen, kommunernas socialtjänster och Kriminalvården har tillsammans genomfört ett 50-tal enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper i syfte att delge budskapet. Individuella samtal fortsätter att genomföras löpande. Under hösten 2023 genomfördes call-in för första gången. Till följd av grova våldshändelser har tre sanktionsinsatser genomförts riktat mot kriminella grupper.

Från juni 2024 övergår GVI från projektform till ordinarie verksamhet i GVI Järfälla och Upplands-Bro. Implementeringen av strategin har följts av forskare från start och en första delrapport har publicerats. På sikt ska även effekterna av strategin utvärderas.

Fakta om GVI i Järfälla och Upplands-Bro

  • Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.
  • Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om stöd och hjälp.
  • GVI Järfälla och Upplands-Bro genomförs i samverkan mellan polisen, Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun, Kriminalvården och lokalsamhället.
  • GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.
  • En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.
  • Strategin används även i Göteborg, Huddinge, Malmö och Örebro.

Malmö var först i landet med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut. Arbetet med Sluta skjut har utvärderats vid två tillfällen:
2021: Effektutvärdering av Sluta skjut: En strategi för att minska det grova våldet (diva-portal.org)
2023: Uppföljning av Sluta skjut - Brottsförebyggande rådet (bra.se)

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp