Innehåll

Hemglass förstärker lokalt med hållbarhet i fokus

I februari är det lågsäsong för glassförsäljningen vilket ger extra tid för planeringsarbete med kompetensförsörjning och hållbarhetsfrågor. Näringslivsenheten passade på att göra ett besök till Hemglass där företagare Benny Persson berättade om det pågående arbetet med rekrytering samt företagets hållbarhetsmål.

Med på besöket var även kommunens energirådgivare Olof Kallstenius som tipsade om framtida energibesparingar.

Hemglass har sin bas i Ormbacka industriområde. Här packas lastbilarna som sedan kör runt och säljer glass i alla kommuner i nordvästra Stockholm. Franchiseföretaget etablerade sig i Järfälla år 2000 och har i dag cirka 50 medarbetare. Benny hälsar välkommen och visar in i hallen där alla lastbilar står uppradade vid frysrummet inför avfärd.

– Just nu är vi i en rekryteringsfas med förstärkning av glassäljare och chaufförer inför de intensiva sommarmånaderna. Vi anställer ofta ung personal och gärna från Järfälla. För många är det här det första riktiga jobbet så ibland kan det vara en lärare eller en idrottsledare som vi ringer på för referenstagning. Vi strävar också efter att det ska vara en jämn fördelning av män och kvinnor bland försäljarna, det gynnar både arbetsmiljön, lönsamheten samt stärker kundupplevelsen, säger Benny.

Hos Hemglass är hållbarhetsarbete en naturlig del i måluppföljningen. De har delat upp arbetet i tre delmål. Socialt ansvarstagande med aktiviteter för välmående medarbetare eller ansvarsfulla inköp. Miljöansvar med till exempel aktiviteter för miljömedvetna medarbetare eller minskad klimatpåverkan. Ekonomiskt ansvarstagande som exempelvis kan handla om aktiviteter för minskat produktsvinn.

– När du väl är anställd här får du en intern utbildning där vi går igenom säljprocessen med särskilt fokus på bemötande och kundens upplevelse. Medarbetarna får också lära sig om våra hållbarhetsmål ur olika perspektiv samt hur vi alla kan bidra till att uppfylla dessa. Det kan exempelvis vara hur du som chaufför kan köra mer ekonomiskt för att minska utsläppen, avslutar Benny.

5 fakta om företagare Benny Persson

  • Har sålt Hemglass sedan ungdomsåren. Det började med dörrknackning.
  • Semestrar bara på vinterhalvåret.
  • Har en personalstyrka där 8 av 10 är Järfällabor.
  • Favoritglass: ”2an” från glassmenyn på 70-talet (Cassataglass med romkörsbär).
  • Önskar sig en el-driven lastbilspark i framtiden.
Leif och Benny

Leif Nyrén, näringslivsdirektör (favoritglass 5an) och Benny Persson, företagare (favoritglass 2an).

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp