Innehåll

IMY-anmälan angående intrång i Vklass

Personer har olovligen kommit över inloggningsuppgifter och loggat in i Vklass på Fjällenskolan och Sandvikskolan.

Genom inloggningen har de fått tillgång till information om elever, personal och vårdnadshavare på Fjällenskolan och Sandvikskolan. Personer med skyddad identitet har inte exponerats, eftersom Vklass inte innehåller dessa uppgifter.

Information som personerna har haft tillgång till är bland annat namn, personnummer, bilder, kontaktuppgifter, individuella utvecklingsplaner (IUP), betygsbedömningar, närvaroregistrering och korrespondens mellan personalen på skolan. Vi kan för närvarande inte utesluta att även andra uppgifter omfattas.

Kommunen ser allvarligt på händelsen och har anmält själva personuppgiftsincidenten till IMY, (Integritetsmyndigheten). En polisanmälan kommer också att upprättas.

För att minimera risken för framtida incidenter, kommer åtgärder identifieras och genomföras som en del av del löpande arbetet kring informationssäkerhet.

Vklass

Vklass är det verksamhetssystem Järfälla kommun använder för kommunikation mellan skola, elev och vårdnadshavare. Systemet levereras som en upphandlad tjänst från företaget.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp