Innehåll

IMY-anmälan efter publicering av personuppgifter i digitalt ritningsarkiv

Personuppgifter i bygglovsärenden har felaktigt publicerats i kommunens digitala ritningsarkiv som används för både internt och externt bruk. Järfälla kommun anmäler det inträffade till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, eftersom det finns en risk att personuppgifter läckt ut i samband med incidenten.

På torsdag den 19 oktober kom det till kommunens kännedom att personuppgifter i ett flertal bygglovsärenden funnits tillgängliga i ritningsarkivet. På fredagen den 20 oktober kunde detta bekräftas.

Sedan upptäckten har bygglovsavdelningen kunnat identifiera felet som har lett till den felaktiga publiceringen av personuppgifter i ett flertal ärenden. Av dessa ärenden förekommer ärenden som innehåller information om bostadsanpassning.

Arbetet med att hantera incidenten pågår, bland annat genom nedstängning av den externa publiceringen, maskning av personuppgifter samt fortsatt arbete med att åtgärda att liknade felaktiga publiceringar i ritningsarkivet inte uppstår. Bygglovsavdelningen ser mycket allvarligt på det inträffade och har en nära dialog med leverantören.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp