Innehåll

Informationsmöten ska förebygga kriminalitet

Skola, polis, socialtjänst och Ung fritid bjuder under hösten in vårdnadshavare och skolpersonal till informationsmöten som en av flera insatser i kommunens viktiga arbete för att förebygga kriminalitet.

Läget i Stockholm är allvarligt. Våldet och brottsligheten ökar och förövarna blir allt yngre. För att ta tag situationen och den oro som breder ut sig kommer Järfälla kommun tillsammans med polisen att bjuda in vårdnadshavare och skolpersonal till informationsmöten. Det handlar om hur vi alla behöver hjälpas åt för att bryta rekryteringen till kriminella gäng och vara en del i kommunens brottsförebyggande arbete.

– Vi ser en väldigt allvarlig utveckling runt om i hela landet där kriminaliteten kryper allt lägre ner i åldrarna. Det här är en av flera insatser vi gör för att öka förståelsen för situationen och för att få stopp på nyrekryteringen. Det krävs att alla delar av samhället, systematiskt och i samverkan, jobbar för att vända den här utvecklingen, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Informationsmöten som bygger relationer

Informationsmötena kommer att äga rum mellan den 15 november och 14 december på samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Järfälla. Inbjudan kommer att skickas ut till vårdnadshavare via skolan inom kort. Under mötena kommer föräldrar även ges möjlighet att ställa frågor till skola, polis, socialtjänst och fritidspersonal.

– Det är viktigt att både föräldrar och skolpersonal får en aktuell lägesbild. De här mötena är inte bara information, de är också ett sätt för kommunen att bygga en relation med vårdnadshavare för framtida samverkan, säger Happy Arenvall Hilmarsdottir, barn- och ungdomsdirektör i Järfälla.

Kommun och region samverkar för att öka tryggheten

Järfälla kommun samverkar med andra aktörer i regionen och varje aktör har sitt ansvarsområde. Det görs redan idag en mängd insatser för att öka tryggheten i såväl kommunen som i regionen. Kommunen har ansvaret för det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Järfälla, men har en tät dialog med bland annat polisen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp