Innehåll

Inte längre någon öppen drogscen i Järfälla

Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande och Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande och Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef

Järfälla kommun har sedan 2018 arbetat intensivt tillsammans med Lokalpolisområde Järfälla för att med olika åtgärder få bort den öppna droghandeln som under åren skapat otrygghet runt Jakobsbergs centrum och Jakobsbergs station. Nu är områdets klassning som öppen drogscen borttagen.

När polisen 2018, utifrån dåvarande lägesbild, klassade Jakobsbergs centrala delar som en öppen drogscen blev det startskottet för ett strukturerat förbättringsarbete. Den främsta framgångsfaktorn i arbetet med att få bort den öppna drogscenen har varit samverkan mellan Järfälla kommun och Polisen.

– Det är mycket glädjande att arbetet med den öppna droghandeln når resultat. Att kommunen och polisen har ett välfungerande samarbete är grundläggande för att vi ska kunna öka tryggheten i kommunen. Det är bara genom att kombinera ett kraftfullt förebyggande arbete med effektiva brottsbekämpande åtgärder som vi kan nå framgång både nu och på längre sikt, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Gemensamma lägesbildsmöten, uppstartsmöten för yttre resurser i området och ett gott samarbete med kollektivtrafiken är exempel på lyckade samverkansinsatser. I grunden ligger också det medborgarlöfte som kommunen och polisen enats om och som bland annat inneburit ökad synlighet och vissa riktade insatser.

– Tidigare medborgardialoger visade på stor otrygghet kring stationsområdet. Polisen och kommunen har tillsammans genomfört flertalet synlighetsinsatser och polisen har även under åren arbetat riktat mot narkotikaproblematiken och beslutat om samt monterat kameror på platsen, säger lokalpolisområdeschef Torgny Söderberg.

Arbetet, som skett på olika fronter, har gjorts inom fem olika åtgärdsområden:

 • Helt och rent.
 • Trygghet och säkerhet.
 • Gestaltning och identitet.
 • Attraktivitet och aktivitet.
 • Information och kommunikation.

Under arbetets gång har några insatser visat sig vara extra värdefulla. Bland annat har en otrygg plats i centrala Jakobsberg återtagits genom att kommunal verksamhet flyttat dit och det har gjorts fysiska förändringar på platsen med till exempel bättre städning och borttagning av klotter. Dessutom har parterna arbetat med situationell brottsprevention med bland annat kameror och ordningsvakter.

Exempel på konkreta insatser:

 • Polisen har sedan år 2020 kameror placerade i Jakobsbergs centrum.
 • Mötesplats Jakobsberg - en strategiskt viktig lokal för samverkan och trygghetsarbetet där polisen och Järfälla kommun tillsammans genomfört medborgardialoger och hållit i informationsträffar.
 • Fokus på platsen genom bland annat medborgarlöfte, platssamverkan och samverkan kollektivtrafiken.
 • Trygghetsvandringar.
 • Narkotikainsatser från polisen.
 • Ordningsvakter tillsattes 2018 och har under åren bidragit till en ökad närvaro av så kallade ”kapabla väktare” på platsen.

– Att Jakobsbergs centrala delar inte längre ses som en öppen drogscen är ett viktigt steg i arbetet för ett tryggare Järfälla. Det här är en bekräftelse på att vårt arbete fungerar. Det är ett arbete som vi nu ska fortsätta att utveckla i nära samverkan med polisen, civilsamhället och andra aktörer för att öka tryggheten i hela vår kommun, säger Aphram Melki (C) kommunalråd och förste vice ordförande kommunstyrelsen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp