Innehåll

Järfälla får bort område från polisens lista

Efter att Polisen på fredagen presenterat sin reviderade lista över utsatta områden står det klart att Järfälla numera bara har ett område på listan. Ett långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan kommun, kommunala bostadsbolaget och polisen har gett resultat, och arbetet fortsätter.

För Järfällas del har Polisens lista över utsatta områden tidigare omfattat två områden; Termovägen i Kallhäll och Sångvägen i Jakobsberg. Nu är Termovägen borta från listan och Järfälla har därmed bara ett område som Polisen betraktar som utsatt. Ett långsiktigt och målmedvetet arbete har gett resultat, även om mycket arbete återstår.

– Järfälla har under många år arbetat både systematiskt och långsiktigt för att öka tryggheten i vår kommun, och sedan 2015 med särskilt fokus på Termovägen och Sångvägen. Nu kommer vi växla upp arbetet med en ny strategi för att minska segregation, vi ser över hur vi jobbar med ordningsvakter och vi fortsätter den välfungerande samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och fritid, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Lokalt engagemang har gjort skillnad

Polisen lyfter det arbete som kommunen gjort i samverkan med det kommunala bostadsbolaget Järfällahus. Samverkan nämns återkommande som en framgångsfaktor, och även det lokala engagemanget har gjort skillnad menar polisen.

– Järfälla kommun och Järfällahus har gjort viktiga satsningar och har en aktiv närvaro på Termovägen. Bland annat har Järfällahus startat en mötesplats där boende varit med och påverkat. Det har lett till en positiv utveckling av bostadsområdet, där de boende mer aktivt har visat att de bryr sig om sin närmiljö. Initialt hade polisen en ökad närvaro på Termovägen och startade tillsammans med kommunen och Järfällahus en platssamverkan för området. Tillsammans har vi bland annat genomfört flertalet trygghetsvandringar där. Dessutom har några tongivande kriminella personer lämnat området vilket också påverkat positivt, säger Torgny Söderberg, chef över lokalpolisområde Järfälla.

Bostadsbolaget viktig aktör

Järfällas kommunala bostadsbolag Järfällahus AB, som äger merparten av fastigheterna i de aktuella områdena, har satsat på trygghetsfrämjande åtgärder under flera år, med särskilt fokus på områden med hög otrygghet. Brottsförebyggande åtgärder, såsom förbättrat skalskydd, bättre belysning och tryggare utemiljöer, har varit centrala byggstenar i arbetet. Trygghetsarbetet har integrerats i det dagliga arbetet enligt principen att en snabb hantering av klotter, skadegörelse och nedskräpning har en direkt påverkan på tryggheten. På Termovägen har också den lokala mötesplatsen T8 bidragit på ett positivt sätt.

Tydliga steg mot ett tryggare Järfälla

Tidigare i år kom besked om att polisen inte längre klassar Jakobsberg som öppen drogscen. Dessutom visade Polisregion Stockholms trygghetsmätning i höstas att den upplevda tryggheten i Järfälla ökar inom i stort sett alla frågeområden.

– Det är mycket glädjande att Termovägen inte längre klassificeras som utsatt område. Det är ytterligare ett viktigt steg för ett tryggare och mer hållbart Järfälla, säger Aphram Melki (C), kommunalråd med ansvar för frågor kring integration och trygghet.

Åtgärder som gett effekt

Några exempel på åtgärder som bidragit till en bättre situation i Järfälla är:

  • Gemensamma lägesbildsmöten.
  • Fältgruppens arbete.
  • Platssamverkan med lokala aktörer.
  • Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst.
  • Järfällahus mötesplats T8 på Termovägen.
  • Trygghetsvandringar*
  • Trygghetsväktare och ett särskilt trygghetsnummer som invånare kan ringa om de upplever otrygghet.

* Under en trygghetsvandring deltar personer som har rådighet över platsen och som har mandat att vidta åtgärder, till exempel hyresvärd eller markägare. På vandringen kan även representanter från det lokala näringslivet, föreningar, boende eller andra personer som verkar på platsen delta.

Mer läsning

Inte längre någon öppen drogscen i Jakobsberg

Positiv utveckling av tryggheten i Järfälla

Polisens nyhet om den reviderade listan 2023

Om Polisens arbete med utsatta områden (Polisen.se)

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp