Innehåll

Järfällaförslaget – för ökat medborgarinflytande

Järfällaförslaget är en digital förslagsplattform där du som kommuninvånare kan tycka till och komma med förslag på förbättringar i kommunen. Syftet med initiativet är att stärka den demokratiska delaktigheten och öka förståelsen för den demokratiska processen.

Järfälla ska vara en jämlik och inkluderande plats där du som medborgare känner dig delaktig i att utforma samhället. Genom den digitala förslagsplattformen kan du som kommuninvånare på ett enkelt sätt lämna idéer och förslag på förändringar i kommunen. Det enda kravet är att förslaget ska handla om kommunens verksamhet där kommunen har möjlighet att ta beslut.

Via plattformen kan sedan andra invånare se och rösta på förslaget. De förslag som samlat in hundra underskrifter inom 60 dagar kommer att överlämnas till ansvarig förvaltning för handläggning och ställningstagande i nämnden. På det sättet kan du som kommuninvånare påverka och bidra till att göra Järfälla ännu bättre!

Du kan påverka!

Det finns flera exempel på när förslag från invånare i kommunen antingen har genomförts eller undersöks just nu:

  • Lampor i hundrastgårdar
  • Bättre belysning vid en specifik busshållplats i Kallhäll
  • Upprättande av en solenergipark på en höjd i Viksjö
  • Upprustning av Ekorrparken vid Barkarby centrum
  • Ny gång- och cykelbana längst Görvelnvägen.

Ny e-tjänst för Järfällaförslaget

Vi har lanserat en e-tjänst där du som kommuninvånare kan prenumerera på månadsvisa nyhetsbrev med de senaste Järfällaförslagen. Genom att välja kategorier av intresse, som Bygga, bo och miljö eller Fritid och kultur, behöver du inte aktivt söka efter relevant information utan istället få den levererad till din mail var fjärde vecka. Det är ett bekvämt sätt att hålla dig uppdaterad utan att behöva besöka portalen regelbundet.


Här kan du lämna ett förslag eller ta del av inkomna förlag som du kan rösta på

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp