Innehåll

Järfälla i topp som cykelkommun

Resultatet för Cyklistvelometern 2022 är här och bland mellanstora kommuner hamnade Järfälla på en tredjeplats!

Cyklistvelometern är en nationell undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför utifrån vad cyklisterna själva tycker. Sveriges cyklister tycker till om följande kategorier: generell nöjdhet, trygghet, tillgång till cykelinfrastruktur, framkomlighet i cykelvägnätet, cykelklimat och cykelns prioritet i kommunen.

All information om Järfällas resultat och årets undersökning hittar du här

Vårt arbete för Järfällas cyklister

Järfälla är mitt i en långsiktig satsning för att öka cyklandet i kommunen. Under 2021 gjorde vi bland annat följande insatser för Järfällas cyklister:

  • 10 nya gång- och cykelbanor och en breddad gång- och cykelbana
  • Cykelboxar vid Barkarbybron
  • Cykelvårdsstation vid Barkarby station
  • Cykelpump vid Ekvägen/Skälbyvägen
  • Cykelutmaningstävling
  • Vintercyklingsprojekt

Vill du veta mer om vårt arbete för Järfällas cyklister?

Läs vårt cykelbokslut för 2021 här! Pdf, 72.8 MB.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp