Innehåll

Järfälla kommun för dialog med Saab

Med anledning av att Saab har meddelat att de ser över möjligheterna att flytta delar av verksamheten till Solna, så har vi idag fört samtal med representanter för bolagets ledning.

Företaget, som har en lång historik i Järfälla, är en stor arbetsgivare med 1 800 anställda och en stark del i kommunens profil.

Informationen är mycket överraskande och skulle vara en stor förlust för kommunen. Vi har haft ett samarbete under flera år för att möta Saabs lokalbehov och arbetet har löpt på bra. I detta arbete har bygglov beviljats i april i år. Bygglovet avser en ny stor kontorsbyggnad men också en ny stadsdel med bostäder, butiker och kontor.

Saab har därefter gjort en bedömning att i nuläget inte gå vidare med planerna.

Vår utgångspunkt är att kommunen ska möta Saabs nya behov och att de ska välja att stanna kvar i kommunen. Under mötet idag har vi presenterat olika alternativ och kommunens önskan om att arbeta vidare med att hitta en lösning.

Järfälla befinner sig i en mycket intensiv utvecklingsfas, med nordens största stadsutvecklingsprojekt med Barkarbystaden, precis intill den fastighet där Saab är idag. Den nya regionala knutpunkten, Barkarby och Jakobsberg, innebär stora möjligheter för tillväxt och utveckling, vilket Saab naturligtvis kan dra nytta av.

Eva Ullberg (s), kommunstyrelsens ordförande och Vesna Jovic, kommundirektör

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp