Innehåll

Järfälla nomineras internationellt för bästa praktiknära forskning

Forskargruppen

Den duktiga forskargruppen på konferensen i Belfast: Eva Siljehag, senior lektor på Stockholms universitet, Christina Törnsäter, specialpedagog på Järfällas barn- och elevhälsa och Mara Allodi Westling, professor på Stockholms universitet.

I Järfälla använder förskollärarna en metod för lek och samspel som möjliggör att även barn med sociala svårigheter kan delta. Forskning visar också att öva lek med tidiga insatser är positivt för framtida skolresultat.

Nu har vi tillsammans med Stockholms universitet blivit internationellt uppmärksammade för den praktiknära forskning som ligger bakom metoden

Forskat har Christina Törnsäter, som är specialpedagog på barn- och elevhälsan i Järfälla, gjort tillsammans med en forskargrupp på specialpedagogiska institutionen. Resultatet som nu är nominerat till bästa praktiknära forskning, är användningen av en metod som hjälper barn med sociala svårigheter att delta i lek och sociala aktiviteter på förskolan. Järfälla förskolor, framförallt Ålsta förskola har varit med i forskningsstudien, Tid för lek och samspel. Den bygger på en liknande amerikansk metod, men där den praktiknära forskningen har anpassat och översatt metoden till att passa den svenska förskolan bättre.

– Forskning visar att barn som kan delta i sociala samspel går det bättre för i skolan.
Att tidigt göra insatser som vilar på vetenskaplig grund för att utveckla alla barns sociala färdigheter och förmågor är därför oerhört viktig och värdefullt, säger Christina Törnsäter.

– Jag och en specialpedagog till från Sandvikens kommun har utbildat personal i våra respektive kommuner. Vi är först med att genomföra detta i Sverige och vi har många kollegor i diverse nätverk som vill bli utbildade av oss.

För Järfälla innebär det att vi idag har 30 utbildade förskollärare på våra förskolor som använder metoden i verksamheten varje dag.

– Att ha ett konkret verktyg för att kunna hjälpa barn att utvecklas i leken hjälper förskollärarna mycket i deras arbete. Jag känner mig glad och trygg med att vi har detta att stå på och sett goda resultat av metoden, säger Sofia Lönngren, biträdande rektor på Ålsta förskola.

Priset för bästa praktiknära forskning väljs bland annat ut på kriterierna att den ska kunna användas och vara till nytta i verksamheten. Bakom priset står föreningen The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (Eapril)som består av forskare och praktiker från hela Europa. Utmärkelsen delas ut på föreningens konferens den 23/11, som i år hålls i Belfast.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp