Innehåll

Järfälla och lokalpolisen förnyar och utökar samarbetet

Järfälla kommun och Polisen är överens om ökad samverkan inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. En gemensam lägesbild har bland annat lett fram till sex prioriterade fokusområden och ett medborgarlöfte.

Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef och Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet sammanfattas i sex fokusområden som tagits fram utifrån den gemensamma lägesbild som kommun och polis skapat med hjälp av inhämtad data, kunskap från dialoger, samverkansforum och trygghetsundersökningar:

 • Utsatta områden
 • Trygga offentliga miljöer
 • Kommunikation
 • Barn och unga
 • Utsatta och sårbara brottsoffer
 • Myndighetssamverkan

– Jag är glad att kommunen och lokalpolisen återigen tecknar ett avtal för samverkan och förnyar löftet till Järfällaborna. Vi måste öka tryggheten i vår kommun, vilket kräver ett kraftfullt förebyggande arbete och effektiva brottsbekämpande insatser. Genom det här avtalet och medborgarlöftet fördjupar vi nu kommunens och polisens gemensamma arbete, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Medborgarlöfte med tydliga insatser

I anslutning till samverkansöverenskommelsen ges också ett medborgarlöfte som bygger på det som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast att åtgärda för att känna sig trygga och säkra. Löftena är åtgärder som hanterar lokala problem, ökar tryggheten och minskar brottsligheten. Det beskriver vad polisen, kommunen och andra aktörer i lokal­samhället lovar att åstadkomma tillsammans.

– Det är bra att Polisen och kommunen nu tecknar samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte. Det befäster den goda samverkan som finns och visar på de områden som är våra gemensamma och som vi tillsammans prioriterar, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef.

Polis och kommun kommer under medborgarlöftets giltighetstid att göra följande:

 • Lokalpolisen i Järfälla och Järfälla kommun ska ha gemensam närvaro på platser i kommunen som i förväg kommunicerats, där medborgarna har en möjlighet till dialog. Detta kan ske genom till exempel medborgardialoger, tematräffar eller trygghetsvandringar.
 • Lokalpolisen i Järfälla ska genomföra flertalet trafik- och synlighetsinsatser vid skolor och riktade insatser med fokus mot mopeder/motorcyklar och cross-motorcyklar.
 • Lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun kommer gemensamt kommunicera information om trafiksäkerhet till vårdnadshavare och elever.
 • Tvåhjulsproblematiken ska följas upp i relevanta samverkansforum under aktuell säsong.
 • Lokalpolisen i Järfälla och Järfälla kommun ska genomföra gemensamma informationstillfällen och samverka i att förebygga bedrägerier mot äldre i Järfälla.
 • Lokalpolisen i Järfälla och Järfälla kommun ska ha regelbunden kommunikation om trygghetsarbetet i Järfälla kommun. Kommunikationen ska vara riktad så att den når alla åldersgrupper.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp