Innehåll

Järfälla satsar på energipositiva områden

Järfälla går i bräschen för hållbar stadsutveckling och vi har som målsättning att vara klimatneutral redan 2030. Tillsammans med White Arkitekter görs nu en stor satsning på att utveckla energipositiva områden för att minska kommunens klimatpåverkan och framtidssäkra energiförsörjningen.

Energipositiv stadsdel innebär att tre fastigheter eller byggnader tillsammans producerar mer energi än vad de förbrukar. Byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter till att bli producenter av energi genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader.

– Järfälla växer i detta nu i högt tempo, samtidigt är det avgörande att vi gör det på ett hållbart sätt. Vi behöver agera för att minska utsläppen och då är det grundläggande med ett hållbart stadsbyggande som ger människor rätt förutsättningar att leva hållbart, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under 2023 ska Järfälla och White Arkitekter tillsammans med byggaktörer hitta de områden i kommunen som har bäst förutsättningar att bli energipositiva.

– Det är väldigt glädjande att Järfälla vågar vara en föregångare när det kommer till hållbar stadsutveckling. Ska vi som bransch bidra till en hållbar utveckling måste vi göra, inte bara prata, och vi måste göra det tillsammans. Att få leda samverkansprocessen för att realisera ett energipositivt område i Järfälla känns lika spännande som viktigt – nu hoppas vi att fler vågar följa efter, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter.

– Ska vi nå våra klimatmål måste vi agera nu. Vi behöver skapa samhällen med minimal klimatpåverkan. Vi är redan igång tillsammans med White och tittar på ett tiotal olika platser i kommunen för att se vilken som är bäst lämpad för att bli energipositiv. Detta är ett mycket viktigt steg för Järfälla på resan till att bli en hållbar kommun, säger Aphram Melki (C), kommunalråd i Järfälla.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp