Innehåll

Järfälla signerar klimatkontraktet - viktiga steg mot klimatneutral stad

Solrosor i Järfälla.

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signeras av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Fotograf: Fredrik Persson

Järfälla ligger i framkant när det gäller arbetet med klimatomställning. Tillsammans med 22 andra kommuner och myndigheter har årets klimatkontrakt 2023 signerats den 8 december på European Viable Cities Day. Inom ramen för innovationsprogrammet Viable Cities arbetar deltagarna för att nå klimatneutrala och hållbara städer.

Järfälla jobbar tillsammans med 22 andra kommuner och myndigheter* för att gå före i klimatomställningen och bana väg för andra aktörer. Kommunerna representerar tillsammans 40 procent av Sveriges befolkning där det idag pågår massor av insatser som på olika sätt bidrar till omställningen.

Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg för att tillsammans kontinuerligt och långsiktigt höja ambitionerna. På European Viable Cities Day den 8 december firas alla framgångar, dom kommande insatserna för klimatet vässas och deltagarna signerar det nya klimatkontraktet.

– Järfällas miljöarbete ligger fortsatt i framkant och som kvitto på det utsågs vi tidigare i år till tredje miljöbästa kommun i Sverige. Bäst i regionen. Vår reviderade och ambitiösa miljöplan ligger till grund för vårt fortsatta arbete och tillsammans med näringslivet, akademin och kommuninvånarna ska vi fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet. Klimatkontraktet är en viktig länk mellan Järfällas lokala klimatarbete och den samverkan som krävs med andra kommuner och myndigheter för att nå målet om Klimatneutrala städer 2030, säger Aphram Melki (C ), kommunalråd.

Järfälla aktiv deltagare

Järfälla har deltagit Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 sedan starten 2019. Deltagarna inom inspireras av varandra för att öka takten på den lokala omställningsresan. I Järfälla pågår flera viktiga insatser för tillfället:

  • Uppstart och utveckling av ett klimat- och energinätverk för bostadsrättsföreningar med fokus på energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Nätverket består nu av över 90 brf:er som träffas fyra gånger per år.
  • Implementering av Järfällas koldioxidbudget vilket bland annat innebär att klimatfrågan inarbetas på ett tydligare sätt i befintliga miljöledningssystem.
  • Test av nya digitala verktyg för att följa upp Järfällabornas resmönster och främja ett hållbart resande. Under våren 2024 genomförs en forskningsstudie på KTH som utvärderar insamlad data och analyserar viktiga målpunkter i Järfälla för att öka det hållbara resandet till dessa platser.
  • Kommunikationsinsatser för att engagera, exempelvis hållbarhetsbilaga i lokaltidningen samt föreläsningar för allmänheten bland annat inom odling, hållbar konsumtion och klimathandlingskraft.

Om Viable Cities

Viable Cities är Sveriges största insats för klimatneutrala och hållbara städer, och finansieras som ett strategiskt innovationsprogram av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Viable Cities flaggskeppssatsning är Klimatneutrala städer 2030, där 23 städer i Sverige kraftsamlar för att snabbare ställa om. Missionen är Klimatneutrala städer 2030, med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

 

* Myndigheterna är Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket. Städerna är Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro and Östersund.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp