Innehåll

Järfällas skoldirektör får uppdrag av regeringen

Järfällas barn- och ungdomsdirektör Happy Hilmarsdottir Arenvall utses av regeringen till särskild utredare för Varaktig förbättrad studiero och trygghet i skolan. Uppdraget inleds i början av november och ska återrapporteras senast december 2024.

Happy Hilmarsdottir Arenvall, med mångårig erfarenhet från olika roller inom skolan, ska utreda och föreslå åtgärder för ett stärkt ledarskap och effektivare arbete med trygghet och studiero i skolan.

– Jag känner mig väldigt hedrad över att få en sådan förfrågan och tycker att uppdraget är oerhört viktigt för att lärare och rektorer bättre ska få stöd i skollagen för att utföra sitt uppdrag. Alla elever har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Vi behöver göra mer för att säkerställa att det råder på alla skolor i Sverige, säger Happy Hilmarsdottir Arenvall.

– Det här är ett prestigeuppdrag, och jag känner mig stolt över att vi har medarbetare i Järfälla som får chansen att på det här sättet bidra med sin kunskap och erfarenhet även i ett nationellt sammanhang. Happy är ett föredöme och jag hoppas och tror att hon kommer att inspirera andra i Järfälla, säger Vesna Jovic, kommundirektör i Järfälla.

Happy Hilmarsdottir Arenvall är en erfaren skolledare med bakgrund som lärare och rektor, men också som grundskolechef inom Stockholms stad och Järva. Hon är sedan april 2023 barn- och ungdomsdirektör i Järfälla kommun och ansvarar i sitt uppdrag bland annat för Järfällas kommunala för- och grundskolor. Som förvaltningschef är hon också en del av kommunens ledningsgrupp.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp