Innehåll

Järfälla vinner "Årets cykelprestation 2023"

Järfälla tilldelas Region Stockholms årliga cykelpris för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling.
– Vi är så glada över att ta emot den här utmärkelsen, säger Nina Karlsson, bygg- och miljödirektör för Järfälla kommun.

Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd, Region Stockholm delade ut priset till Nina Karlsson, Järfälla kommuns bygg- och miljödirektör och Torsten Friberg (C), ordförande i Järfällas kultur-, demokrati- och fritidsnämnd.

Gustav Hemming (C), infrastrukturregionråd, Region Stockholm delade ut priset till Nina Karlsson, Järfälla kommuns bygg- och miljödirektör och Torsten Friberg (C), ordförande i Järfällas kultur-, demokrati- och fritidsnämnd.

Priset delades ut i kommunhuset idag samtidigt som Region Stockholm släppte cykelbokslutet för 2023. Järfälla har bland annat byggt ut det regionala cykelvägnätet, arbetat för ökad vintercykling, satsat på nya cykelparkeringslösningar och många andra cykelfrämjande insatser.

– Vi är stolta över vårt långsiktiga arbete med regionala cykelstråk, säkra skolvägar för barn och många andra insatser som uppmuntrat och underlättat för cykling. Den här utmärkelsen ger oss energi för att göra ännu mer, säger Nina Karlsson, bygg- och miljödirektör för Järfälla kommun.

Så här lyder Region Stockholms motivering:

Utmärkelsen Årets cykelprestation 2023 går till Järfälla kommun för ett långsiktigt, ambitiöst och målmedvetet arbete med att förbättra förutsättningarna för cykling i kommunen och regionen. Järfälla har under det gångna året bidragit till att utveckla regionens cykelförutsättningar bland annat genom att bygga ut 1,5 kilometer av det regionala cykelvägnätet. Järfälla utmärker sig också genom att satsa på nya cykelparkeringslösningar som främjar kombinationsresor och skapar möjligheter för fler att välja cykeln.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp