Innehåll

Kameror för minskad nedskräpning och ökad trygghet

Kommunen har sökt och fått tillstånd att utöka kameraövervakningen i Järfälla. Tillstånden gäller fyra platser varav tre är återvinningsstationer där nedskräpning är ett stort problem. Den fjärde är infartsparkeringen vid Barkarby station.

Syftet med kameraövervakning på de platser som kommunen sökt tillstånd för är att förebygga, förhindra samt att öka möjligheten att upptäcka och utreda brott. Det är bara Polisen som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet och det ska användas vid misstanke om brott.

– Vi har haft stora problem i de aktuella områdena och vi tror att kameraövervakning både kommer kunna förebygga, och underlätta för polisen att utreda, eventuell brottslighet. Det här är en del i vårt arbete för att öka tryggheten och minska nedskräpningen i kommunen, vilket kräver en mängd olika insatser. Vi har inlett en samhällsoffensiv för trygghet där vi kombinerar ett kraftfullt förebyggande arbete, med ett effektivt bekämpningsarbete. Jag är därför glad över det här beslutet, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Aktuella tillstånd

Tillstånden för kameraövervakning gäller tre återvinningsstationer:

  • Kallhällsleden.
  • Brasvägen 2 i Skälby.
  • Lantmäterivägen i Viksjö.

Dessutom ges tillstånd för övervakning av en infartsparkering där det varit problem med bland annat nedskräpning:

  • Infartsparkeringen vid Barkarby station.

Tillståndet för kameraövervakningen på dessa fyra platser gäller tillsvidare.

Fler ansökningar om kameraövervakning kan bli aktuella

Kommunen arbetar kontinuerligt med att utvärdera platser som kan vara aktuella för ansökan om tillstånd för kameraövervakning. Bedömning görs bland annat utifrån anmälningar om nedskräpning, rapportering från kommunens väktare samt efter dialog med Polisen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp