Innehåll

Kvarteret Solbacken i Polhem blir Järfällas första energipositiva område

Tidigare i år krokade Järfälla kommun arm med White Arkitekter för att utveckla energipositiva områden i kommunen. Nu tas nästa steg då kommunen tecknat en avsiktsförklaring med Winge Bygg och Samsung Service. Tillsammans ska aktörerna utveckla Stockholms första energipositiva område.

Järfälla kommun har som målsättning att vara en klimatneutral kommun redan 2030. Som en del i att nå målsättningen gör kommunen en satsning på energipositiva områden – och nu har man skrivit sin första avsiktsförklaring. Järfälla kommun ska tillsammans med Winge Bygg, Samsung Service och White Arkitekter utveckla kvarteret Solbacken – ett energipositivt område i kommunen. Förhoppningen är att kvarteret ska bli en förebild inom hållbar stadsutveckling. Ett område där människor, natur och företag kan blomstra inom ramarna för en hållbar framtid.

– Hållbar stadsbyggnad är ett prioriterat område när Järfälla växer. Satsningen på energipositiva områden är mycket positiv för att minska utsläppen och ett stort framsteg inom byggnation, säger Megha Huber, hållbarhetschef, Järfälla kommun.

Förutom att bidra på resan mot ett klimatneutralt Järfälla hoppas aktörerna att projektet ska driva på utvecklingen av energieffektiva byggnader och minska energi- och driftskostnader för både boende och företagare i området.

Energieffektivitet redan på ritbordet

– Solbacken ska bli energipositivt på så sätt att den mängd energi som fastigheterna kräver årligen är mindre än den mängd energi som produceras. I praktiken innebär det att energieffektivitet finns med i alla steg vad gäller planering, byggnation och drift. Spill av energi minimeras och det spill som blir kvar ska i möjligaste mån återanvändas. Produktion och energieffektivitet maximeras genom att det finns med redan på ritbordet. I de fall fastigheterna i området har olika energiprofil kan de dela med sig till varandra när en har överskott och den andra har underskott. På så vis avlastas även det lokala el och/eller fjärrvärmenätet, säger Ted Lundberg, energistrateg Järfälla.

Målsättningen är att kvarteret Solbacken ska vara färdigställt 2025.

– Solbacken i Polhem och kvarteret Veddesta 3 i Barkarbystaden, är de områden där vi nu skrivit avsiktsförklaring kring. Vi tittar även på fler områden, avslutar Ted.


Visionsbild för hur ett energipositivt område kan se ut, White Arkitekter.

Visionsbild för hur ett energipositivt område kan se ut, White Arkitekter.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp