Innehåll

Medborgarundersökningen är igång

SCB:s medborgarundersökning skickas hem till 1 600 slumpvis utvalda Järfällabor. Är du en av dem? Grattis! Då är det viktigt både för dig och för oss att du tar dig tid att svara på den.

Undersökningen genomförs i 162 kommuner över hela landet och ger kommunerna möjlighet att se vad invånare är nöjda eller missnöjda med och inom vilka områden du som Järfällabo vill se förbättring.

SCB:s medborgarundersökning är ett viktigt beslutsunderlag som ger oss värdefull information om bland annat:

  • utvecklingsbehov för gång- och cykelvägar
  • nöjdhet kring sophämtningen
  • hur kommunens webbplats fungerar
  • kommuninvånares upplevda trygghet
  • hur du bemötts när du kontaktat kommunen.

Du som svarar på medborgarundersökningen har möjlighet göra din röst hörd och påverka kommunens utveckling. Visst tar du chansen?

Om du inte fått medborgarundersökningen är du såklart ändå välkommen att höra av dig med dina synpunkter. Det gör du enklast via vårt servicecenter.

Kontakta oss

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp