Innehåll

Nolltolerans mot grovt och dödligt våld – GVI igång

I april startade arbetet med GVI, gruppvåldsintervention, i Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Polisen, kommunerna och Kriminalvården samarbetar för att kommunicera direkt med individer som tillhör kriminella grupper att våldet måste upphöra.

Att minska och förebygga det grova och dödliga våldet kopplat till kriminella grupper, det är målet med arbetet i Järfälla och Upplands-Bro kommuner som går under benämningen GVI, gruppvåldsintervention. Förberedelserna har pågått sedan förra året tillsammans med polisen och frivården.

– Ett långsiktigt mål i arbetet med GVI-strategin är att öka tryggheten för kommunens invånare, få bort det grova och dödliga våldet samt i förlängningen minska samhällets kostnader. Det är i nära samverkan som vi når resultatet, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under april har det operativa arbetet med GVI startat genom individuella samtal, så kallade custom notifications. Polisen, kommunernas socialtjänster och frivården genomför tillsammans enskilda möten med strategiskt viktiga personer som tillhör kriminella grupper. Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom att polis och socialtjänst åker hem till individer, eller vid möten med frivården.

Syftet är att förmedla ett tydligt budskap:

 • Vi vill inte att du ska dö.
 • Vi vill inte att du ska döda.
 • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter.
 • Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet.

– Vi hoppas att budskapet sprids vidare och att personer som tillhör kriminella grupper söker stöd och hjälp från kommunens socialtjänst. Det är en central del av GVI-strategin, säger Eva Ullberg.

Från polisen kommer en särskild resurs att arbeta uppsökande med ökat fokus på gruppen för att upptäcka brott, till exempel genom riktade trafikkontroller.

– Vi säger att om du eller personerna du umgås med står bakom nästa våldshändelse i området kommer det att bli obekvämt för hela gruppen. Vi kommer att ha fullt fokus på er, säger Murat Aydogan, projektledare för GVI hos lokalpolisområde Järfälla.

Sanktioner kan även ske med hjälp av andra myndigheter, som till exempel att Kronofogden mäter ut tillhörigheter.

Utmärkande för arbetet med GVI är den täta samverkan mellan myndigheter och fokuset på att gruppdynamiken driver våldet. Lokalsamhället engageras för att ge tyngd i budskapet att våldet inte accepteras och att det finns hjälp att få.

Ett annat sätt att kommunicera strategins budskap är genom call-in, ett informationsmöte dit flera individer som tillhör kriminella grupper kallas. Polis, kommun, frivård och representanter från lokalsamhället framför gemensamt strategins budskap om att det grova och dödliga våldet måste upphöra. Planering pågår för att genomföra call-in.

FAKTA om GVI i Järfälla och Upplands Bro

 • Gruppvåldsintervention, GVI, i Järfälla och Upplands Bro är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.
 • Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om hjälp.
 • GVI Järfälla och Upplands Bro genomförs i samverkan mellan polisen, Järfälla och Upplands Bro kommuner, Kriminalvården och lokalsamhället.
 • Regeringen har gett i uppdrag att GVI ska provas i fler städer.
 • GVI har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer.
 • En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.
 • Malmö var först i landet med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp