Innehåll

Nu inför vi appen Coyards för att förenkla företagens grannsamverkan

Företagens trygghetsforum introducerar nu appen Coyards för att förenkla och förbättra kommunikationen runt företagens trygghetsfrågor i Järfälla kommun

I arbetet med att skapa ett tryggare och säkrare företagsklimat i Järfälla har flera aktiviteter genomförts under året. En viktig fråga har varit hur vi på ett smidigt sätt kan förenkla och förbättra kommunikation mellan kommun, polis och lokala företagare.

– I samband med arbetet med åtgärder inom Företagens trygghetsforum har det framkommit önskemål om en plattform eller ett system där kommunikationen mellan kommun, polis och näringsliv kan hållas samlad. Till följd av detta föddes idén om ”Företagens grannsamverkan” som är baserad kring en applikation som i realtid kan användas av lokala företagare, kommun och polis, säger Leif Nyrén, näringslivsdirektör.

En av de försvårande omständigheterna för en effektiv kommunikation idag är att näringslivet i kommunen inte i tillräcklig utsträckning är organiserade i form av områdes- eller branschbaserade företagarföreningar. Detta innebär att det varken finns några naturliga kontaktpunkter bland det lokala näringslivet för kommun och polis att vända sig till eller plattformar och sammanhang där företagen kan kommunicera mellan varandra och på ett effektivt sätt samverka för att förebygga brott mot företag.

– Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige kommer vi nu med start nu under hösten att arbeta fram strukturer för hur vi på bästa sätt kan implementera appen hos er företagare i Järfälla kommun. Vi behöver ta det i flera steg så att allting blir rätt från början, fortsätter Leif.

Stegvis lansering under hösten

  • Vi kommer att gå ut med information där vi förklarar hur appen ska fungera och hur du som företagare anmäler dig. Därefter behöver vi få accept från respektive företag att vara med.
  • Vi kommer i samarbete med Polisen ta fram riktlinjer för hur appen ska användas och vilka funktioner de ska vara involverade i.
  • Vi kommer att hålla seminarium/utbildningar för att säkerställa att grannsamverkansgrupper hålls samman utifrån geografiskt område och bransch samt att appen används på rätt sätt.
  • Vi kommer att genomföra utbildning för framtida administratörer och informatörer i appen. Målet med utbildningen är att kommunrepresentanter, kommunpolis samt företagare från FTF ska kunna hantera informationsutskick, administration av grupper, moderering av informationsflöde med mera.
  • Appen behöver fysiskt installeras av varje företagare.
  • Vi kommer att introducera appen på några områden åt gången för att se att den verkligen fungerar som vi avser.

– Vi står inför en spännande tid det närmaste halvåret och har stora förhoppningar om att den här insatsen ska göra skillnad i arbetet med att skapa mer trygghet och ett bättre företagsklimat i Järfälla kommun, avslutar Leif Nyrén

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp