Innehåll

Ny sopsug invigd i Barkarbystaden

Med pompa och ståt har vi nu invigt vår andra sopsugsterminal i Barkarbystaden. Sopsugen kommer att serva 8 000 nya hushåll och verksamheter och ger därmed möjlighet till fortsatt hållbar utbyggnad av den nya stadsdelen på Barkarby gamla flygfält.

Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla inviger den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden, tillsammans med Jan Kettisen, avdelningschef VA och avfall, Järfälla kommun och Magnus Wiberg, arbetschef, Winge Byggnads AB.

Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla inviger den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden, tillsammans med Jan Kettisen, avdelningschef VA och avfall, Järfälla kommun och Magnus Wiberg, arbetschef, Winge Byggnads AB.

Sopsug är ett modernt och hållbart alternativ för sophantering, med en miljöeffektiv teknik. I sopsugen transporteras restavfall, plastförpackningar och tidningar i rör under marken till en terminal där avfallet lagras i containrar som sopbilen hämtar en gång i veckan. Sopbilen behöver därför inte åka runt till alla fastigheter i staden utan hämtar istället allt avfall på ett och samma ställe.

– Här i Barkarby bygger vi framtidens hållbara stadsmiljö, då är ett hållbart sophanteringssystem en självklarhet. Att vi väljer sopsug där avfallet transporteras under mark har många fördelar och går hand i hand med våra höga ambitioner att utveckla Barkarbystaden till en klimatneutral stadsdel redan 2030, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Många fördelar med sopsug

Totalt kommer 8 000 nya hushåll och verksamheter att anslutas till sopsugen under de kommande tio åren. Det här är den andra sopsugsterminalen som Järfälla kommun uppför i Barkarbystaden och man har mycket goda erfarenheter sedan tidigare. Sopsug har många fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv

  • Transporterna blir betydligt färre i stadsdelen eftersom sopbilen bara behöver hämta avfallet vid sopsugen, istället för att köra runt och hämta vid varje fastighet.
  • Färre transporter innebär minskade utsläpp av koldioxid och luftföroreningar vilket är positivt för klimatet.
  • Färre transporter innebär minskat buller och reducerade partikelutsläpp vilket är positivt för närmiljön.
  • Trafiksäkerheten i stadsdelen ökar eftersom antalet tunga transporter minskar.
  • Arbetsmiljön förbättras eftersom ingen manuell tömning krävs för sopsugens avfallsfraktioner.

Så här fungerar sopsugen

Klimatneutral stadsmiljö

Den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden är utformad och byggd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering.

– Vi jobbar för att Barkarbystaden ska vara en klimatneutral stadsdel redan 2030. Att Järfälla kommun går i bräschen och bygger sopsugen med NollCO2-certifiering och utifrån Miljöbyggnad Guld gör att vi lever som vi lär, säger Eva Ullberg.

Det är Järfälla kommun som är huvudman för sopsugssystemet samt installerar och äger sopsugsterminal, huvudnät, kvartersnät och papperskorgar. Winge Byggnads AB har byggt sopsugsterminalen och Envac sköter drift och underhåll på uppdrag av Järfälla kommun.

Den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden

Den nya sopsugsterminalen i Barkarbystaden är utformad och byggd utifrån kriterierna för Miljöbyggnad Guld och NollCO2-certifiering. Sopsugsterminalen håller samma höga nivå som resten av bebyggelsen i den framväxande stadsmiljön. Byggnaden smälter också väl in i staden och har sin naturliga plats granne med de kommande bostadskvarteren och en av hangarerna från tiden då Barkarby var militärflygfält. Resultatet är en i grunden avskalad tegelbyggnad där fasade stenar skapar mönster över långsidorna. Sopsugen kommer också att få en konstnärlig utsmyckning, precis som torg, parker och andra offentliga platser i Barkarbystaden.

Om avfallssystemet i Barkarbystaden – sopsug och avfallskvarnar

Redan 2011 togs ett politiskt beslut i Järfälla att det expansiva stadsutvecklingsprojektet i Barkarby ska ha sopsugssystem som hanterar restavfall, tidningar och plastförpackningar.

Matavfall hanteras i kvarnar som installeras i respektive lägenhet och verksamhetslokal. Förpackningar, såsom metall, glas och pappersförpackningar samlas in i miljörum. För att undvika att fel eller skrymmande avfall slängs i sopsugssystemet finns krav på att även grovavfall, elavfall och farligt avfall ska kunna slängas i fastigheten.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp