Innehåll

Om säkerhetsläget

Säkerhetspolisen meddelade den 17 augusti att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Järfälla kommuns verksamheter är öppna och vi följer utvecklingen och har löpande dialog med polisen.

Höjningen av terrorhotnivån beror inte på ett konkret hot eller händelse, utan är en signal till berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken att ett terrorattentat ska inträffa.

Så här bör du agera

Polisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikande beteenden.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information eller rykten.

Webbplatsen krisinformation.se

Kommunens verksamheter

Järfälla kommuns trygghets- och säkerhetsarbete anpassas alltid efter rådande läge. Alla verksamheter är öppna och vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder när de behövs. Har du frågor eller känner oro vänder du dig till den verksamhet som din fråga gäller.

Kontakta oss

Så arbetar kommunen

Järfälla kommun samarbetar med myndigheter och aktörer i regionen för att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Vi följer utvecklingen och har en löpande dialog med polisen.

Höjning av terrorhotnivån till högt hot, Säkerhetspolisens webbplats

Frågor och svar om den höjda terrornivån, Polismyndighetens webbplats

För barn, unga och andra som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här har vi samlat länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Stöd vid oro, webbplatsen krisinformation.se

In English: About the security level

The Swedish Security Service has decided to raise the terrorist threat level from 3 to 4, from elevated to high, on a 5 degree scale. Their recommendation is to continue life as usual, but to be aware of the current security level and pay attention to suspicious behaviour.

The municipality of Järfälla is following the development closely and has a continuous dialogue with the Police.

Stay informed by following information and news from Swedish authorities. Be critical of sources and do not spread unconfirmed information.

Terrorist threat level raised to high, The Swedish Security Service webbsite

Raising general awareness of terrorism, The Swedish Police webbsite

Terrorism threat level raised, the website of Krisinformation.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp