Innehåll

På KomTek formas framtidens tekniker, ingenjörer och entreprenörer i Järfälla

KomTek Järfälla vill visa tjejer och killar att det är kul med teknik. I moderna lokaler i Bas Barkarby erbjuds fritidsaktiviteter inom områdena teknik, design och entreprenörskap för barn och ungdomar, med fokus på åldrarna 6-19 år. Vi träffade verksamhetschef Roger Viklund för ett samtal om teknikpedagogik, entreprenörskap och samarbete med näringslivet.

– Vi har ett spännande kursutbud. Du kan bli vän med en robot, skapa färgsprakande enhörningar med dioder, göra animerade filmer med AI eller varför inte designa fantastiska 3D-skapelser med den senaste VR tekniken. Vi startade 2005 och vänder oss till barn och ungdomar som bor i kommunen eller har sin skolgång här, säger Roger.

Samarbete med skola och näringsliv

Förutom fritidsverksamhet vänder sig KomTek också till skolan. Man erbjuder bland annat skolklassbesök och fortbildning av pedagogisk personal i syfte att stödja skolorna inom teknik- och entreprenörskapsområdet. Ett framtida utvecklingsområde för KomTek är också ett utökat samarbete med det lokala näringslivet.

– Vi har idag ett uppskattat samarbete med RCO security i Järfälla där kommunens elever får möjlighet att jobba med ett uppdrag på tema larm. Det är ett undervisningsmaterial som RCO och KomTek skapat tillsammans. RCO har också byggt ett hus i miniatyr med en riktig larminstallation. Huset står här utanför lärsalen där föräldrar och barn väntar mellan kurserna och det händer att de är där och pillar och drar igång larmet till allas förtjusning. Vi vill på detta sätt tydliggöra KomTeks koppling till det framtida yrkeslivet.

Efter varje kurs har Komtek även vernissage där barnen visar upp sitt teknikskapande. Då kan det hända att föräldrarna får krypa runt på golvet med VR-glasögon, mäkta imponerade.

– Teknologi och smarta lösningar är ju något som är integrerat i alla branscher så vi ser många möjligheter för andra näringslivssamarbeten. Robotteknik, solenergilösningar, AI och byggnadsteknik, möjligheterna är oändliga.

Entreprenörskap handlar om ett utforskande perspektiv

Roger vittnar om hur pedagogerna kan se att det händer något med barnen när de får möjligheter att laborera och problemlösa med hjälp av teknik. När skolböckerna i teknikämnen eller matematik omsätts i bygget av en robot i lego som barnen kan styra med kod eller när en tanke blir en idéskiss från papper till 3D-printad produkt.

– Det är här entreprenörskapsdelen i KomTeks koncept kommer in. När vi pratar entreprenörskap så handlar det om att få eleverna att skifta perspektiv från konsumenter till producenter av tekniska lösningar. Att de ska se möjligheter och sin egen kraft i att vara medskapare och utvecklare av tekniken i sin omvärld. Det kan både vara här i lärsalen men också i vardagslivets alla skeenden där tekniken är med dig, avslutar Roger.


KomTek samarbetar med RCO security i Järfälla där kommunens elever får möjlighet att jobba med ett uppdrag på tema larm.

KomTek samarbetar med RCO security i Järfälla där kommunens elever får möjlighet att jobba med ett uppdrag på tema larm.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp