Innehåll

Platssamverkan och trygghetsfrågor engagerade företagare i Kallhäll

Den 10 oktober bjöd Järfälla kommun in till en företagarfrukost om utvecklingen av Kallhäll i samarbete med Järfällahus och polisen. Många var de företagare som kom till Folkets hus för att mingla och diskutera behov kring platssamverkan, trygghetsarbete, företagsklimat och utveckling av kommundelen.

Aktiviteter, platssamverkan och tryggt företagande i fokus

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, inledde företagsfrukosten med en presentation av kommunens ambition för fortsatt centrumutveckling och tackade även de 70-tal företagare som deltog i mötet.

Leif Nyrén, näringslivsdirektör, berättade därefter om trygghetsarbetet, grannsamverkan för företagare samt kommunens serviceerbjudande till företagare och butiksägare. Från kommunens näringslivsverksamhet är målet att få till en tätare och mer direkt kommunikation mellan alla aktörer i Kallhäll.

Joakim Enerstrand, ICA Kallhäll, gav sin nulägesbild i egenskap av handlare i centrum och berättade om butikens framgångsrika samarbete med Källtorpskolan, bland annat kring inspirationsföreläsningar och lyckade tv-spelsevents för elever och Ica-personal. Joakim lyfte även erfarenheter kring hur otrygghet påverkar en som företagare samt vikten av att fler engagerar sig i en fortsatt platsaktivering i centrumområdet för att skapa en positiv utveckling.

Ida Dehnisch, kommunpolis, presenterade sin roll i Järfälla, hur polisen ser på utvecklingen i Kallhäll samt om hur polisen samarbetar med näringslivet på olika sätt, exempelvis kring trygghetsvandringar och utbildningen Trygg i butik.

Eva Olsson, exploateringsstrateg, gav en sammanfattande återblick kring de senaste årens bostadsförtätning runt centrumområdet som resulterat i cirka 2 000 nya Järfällabor. Det blev också en framåtblick kring planerna för verksamhetsområdena Norra Stäket och Bolinder strand.

Mentorsprogram på Termovägen

Gabriel Kasto, områdesutvecklare på Järfällahus berättade om Mötesplatsen T8 på Termovägen och om Mentorsprogrammet, en lyckad satsning där lokala ungdomar matchas ihop med mentorer ur näringslivet. Nu utvärderas arbetet men planen är att dra igång igen framöver med ännu fler elever och mentorer från Järfällas näringsliv.

Företagarfrukosten avslutades med en avtackning av företagarprofilen Kaj Skoglund som drivit blomsterbutiken i centrum i många år, men nu lämnat över till en ny ägare.

Om Kaj och Interflora Kallhälls Blomsterhandel

Allt startade 1954 med Kallhälls trädgård, en del av nuvarande Bolinder strand. Eric Skoglund (Kaj Skoglunds pappa) var då trädgårdsmästare på Kallhälls trädgård. 1957 startade han en frukt och blomsteraffär i före detta postens lokaler i Kallhälls centrum där det såldes blommor, frukt och grönt och även egenodlade grönsaker. Det var torrdass och man fick hämta vatten ute på gården.

Butiken låg där nuvarande Coop ligger, närmsta granne till vänster var Blixt korvkiosk en lokal träffpunkt på kvällarna. På höger sida låg järnvägsstationen med tåg in till Stockholm. I butiken började Kaj och hans bror Bo sin karriär som springpojkar åt sin pappa. De fick bland annat cykla ut med blommogram och blombud inom Järfälla, där 50 öre per paket var lönen.

Företagarfrukost i Kallhäll.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp