Innehåll

Poesi på Termovägen engagerar

Lysande poesi syns nu i utemiljön vid Termovägen i Kallhäll. Det är tjejer som bor i området som skapat dikterna, och kommunen i samarbete med Järfällahus som samordnar och monterar ljusskyltarna som dikterna sitter på. Och det lokala engagemanget ger resultat.

Solrosor i Järfälla.

Poesin som syns på ljusskyltarna är skapad av tjejer på Järfällahus mötesplats T8 på Termovägen. I en workshop med företaget Olson & Linder, som arbetar i gränslandet mellan konst och ljusdesign, fick ungdomarna välja mellan att skriva på fri hand eller använda sig av olika metoder för att skapa poesi, som till exempel kylskåpspoesi eller blackout poetry*.

Deltagarna har skapat korta, koncentrerade dikter som tryckts på ett trettiotal ljusskyltar som sedan monterats på befintliga belysningsstolpar.

– Järfälla ska vara en trevlig, trivsam och trygg kommun för alla Järfällabor. För att lyckas med det är det lokala engagemanget i våra bostadsområden och kulturen viktiga delar, och poesipromenaden är ett utmärkt exempel. Genom fina och eftertänksamma texter stärker vi området. Jag vill tacka alla som varit med och bidragit till årets upplaga, säger Eva Ullberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Lokalt engagemang och samverkan ger resultat

I lokalen T8 vid Termovägen har kommunens bostadsbolag Järfällahus skapat en mötesplats för boende i området. Syftet är att på olika sätt arbeta med att stärka lokalsamhället och utveckla platsen.

– T8:an är en hälsofrämjande mötesplats för de boende. Det är de som bestämmer innehållet och vi skapar allt tillsammans med dem. Under det senaste året har vi arrangerat bland annat mentorskapsprogram, yoga, zumba och läxhjälp, och det kommer vi fortsätta med under 2024, säger Anna Tatarovic Björklund, områdesutvecklare på Järfällahus.

En positiv utveckling i området

Arbetet med poesipromenaden är ett bra exempel på en aktivitet som engagerar många på Termovägen. Ihop med andra aktiviteter i området som till exempel trygghetsvandringar och annan samverkan med lokala aktörer har området haft en positiv utveckling de senaste åren och Polisen tog under i början av december bort Termovägen från listan över utsatta områden.

Poesipromenaden invigdes den 14 december av kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S) och kommunalrådet Aphram Melki (C). Du kan se poesipromenaden på Termovägen fram till slutet av mars.

* Blackout poetry innebär att man skapar poesi av en befintlig text, genom att svärta allt utom de ord eller meningar som man vill ska utgöra en dikt.

Poesipromenad på Termovägen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp