Innehåll

Saab flyttar verksamhet från Järfälla

Saab väljer att flytta verksamhet från Järfälla. Saabs styrelse fattade under onsdagen beslut om att teckna ett hyresavtal för en större fastighet i Solna. Järfälla kommun, som arbetat hårt för att möta Saabs behov, fortsätter dialogen med Saab om fortsatt verksamhet i kommunen.

I slutet av sommaren kom nyheten att Saab tecknat ett intentionsavtal med en fastighetsägare i Solna om ett hyresavtal för hela eller delar av sin verksamhet. Sedan dess har Järfälla arbetat intensivt tillsammans med privata byggaktörer för att få fram ett konkurrenskraftigt alternativ till Saabs planer i Solna, och det har också funnits en dialog mellan kommunen och Saab.

Efter beslut i Saabs styrelse under onsdagen har företaget valt att gå vidare med ett hyresavtal för en större fastighet i Solna vilket innebär att Saab flyttar verksamhet från Järfälla. Flytten planeras ske i slutet av 2025.

– Jag är naturligtvis besviken över att Saab väljer att flytta verksamhet från Järfälla. Vi har en fin historia tillsammans och Saab är en viktig aktör för Järfälla som stor arbetsgivare och för kommunens utveckling. Jag är stolt över det arbete som Järfälla kommun, tillsammans med flera byggaktörer, genomfört under hösten för att presentera ett attraktivt alternativ här i Järfälla. Den omfattande stadsutvecklingen som pågår i vår kommun innebär stora möjligheter för tillväxt och utveckling, det är en resa jag ser fram emot att göra tillsammans med kommunens näringsliv och självklart med de delar av Saab som jag hoppas blir kvar i kommunen, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Det är alltid tråkigt när ett företag väljer att lämna Järfälla. Saab har en stark tradition här. Jag vet hur hårt kommunorganisationen arbetat med att ta fram ett bra erbjudande som möter Saabs krav, men vi har inte riktigt haft tiden på vår sida. Jag ser ändå fram emot en fortsatt dialog med Saab för att säkerställa att de har rätt förutsättningar att på något sätt föra traditionen vidare i Järfälla, det känns viktigt för oss. Vi ser också ett ökat intresse för expansion bland andra högprofilerade företag i Järfälla och jag tror även att Saab har mycket kvar att ge här, säger Vesna Jovic, kommundirektör.

Varför lämnar Saab Järfälla?

Saab är i en kraftig tillväxt och behöver större och mer ändamålsenliga lokaler. Med rådande omvärldsläge så har också säkerhetskraven ökat och det ställer ytterligare krav på de fastigheter som Saab verkar i. Även tidsaspekten har varit viktig. Omvärldsläget har också påverkat de ursprungliga planerna på att utveckla fastigheten i Järfälla.

– Vi hade planerat att bygga ett Saab Tower i närheten av dagens fastighet, men på grund av att byggmarknaden så kraftigt och snabbt förändrats så finns inte förutsättningar för det längre. Vi har, både som bolag och våra medarbetare, trivts och verkat mycket väl i Järfälla. Under dessa år har vi växt kraftigt och utvecklat vårt erbjudande till kunder. Vår relation med kommunen har varit utmärkt och vi är mycket tacksamma för det, säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp