Innehåll

Starkaste året någonsin för Stockholm Quality Outlet 2022

Järfälla kommun gläds åt att Stockholm Quality Outlet, SQO, fortsätter att utvecklas starkt som besöksmål i Järfälla.

Trots ett år med med högre inflation, räntor och energikostnader som påverkar hushållens ekonomi har omsättningen på SQO aldrig varit så hög. 2022 blev ett rekordår.

Totalt för året ökade SQO omsättningen med 12,5 procent och besökssiffrorna med 14 procent. Alla kategorier ökar i försäljning för helåret. Störst ökning har kategorin restauranger och café med +53,7% vilket kan huvudsakligen förklaras med öppning av Food hall, september 2021.

– Vi är otroligt glada och stolta för denna utveckling, säger centrumchef Thomas Malmberg. SQO är en attraktiv plats både för besökare och butiker. Utbudet på SQO har förnyats och förstärkts under året. Vi är förstås försiktiga att prognostisera 2023 i dessa tider men bedömer ändå att vårt outletkoncept står stabilt när hushållen får mer ansträngd ekonomi. Historiskt sett har vår outlet alltid gått bra när det varit sämre tider. Då söker sig fler till oss.

– År 2023 har också börjat i samma trend. Besökssiffrorna för januari 2023 är +7% jämfört med januari 2022 vilket ger gott hopp.

Trygg i butik – ett samarbete med polisen med butikspersonalen i fokus

Ett annat arbete som startat upp under 2022 är ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete för butikspersonalen på SQO. Arbetet är en aktivitet ur handlingsplanen för Företagens trygghetsforum, ett samarbete mellan näringsliv, polis, kommun och Stiftelsen Tryggare Sverige.

– I arbetet med Trygg i butik samarbetar SQO med kommunpolis Ida Dehnisch som föreläst för alla våra butikschefer om hur vi tillsammans kan förebygga risker för att utsättas för brott samt hur butikscheferna kan arbeta för att stärka den upplevda tryggheten hos butikspersonalen. Samarbetet med polisen har varit uppskattat och kommer fortsätta under 2023, avslutar Thomas.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp