Innehåll

Stockholms nya knutpunkt: Det här händer under sommaren

Vy över Veddestabron och Stockholms nya knutpunkt.

Vy över Veddestabron och Stockholms nya knutpunkt.

I Barkarby växer Stockholms nya knutpunkt för kollektivtrafik fram. Arbetet pågår för fullt och nu under sommaren kommer det att hända mycket i området.

Vid norra änden av perrongen i Barkarby byggs Barkarby station ut till en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Om tre år, 2026, kommer du att kunna kliva rakt in i en helt ny stationsbyggnad direkt från Veddestabron i Barkarby. Härifrån kan du då enkelt ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till och från jobbet eller besöka släkt och vänner. Tillgängligheten blir svårslagen och närheten är alltid nära.

Vy över Veddestabron och knutpunkten

Närmast i bild ser du Bas Barkarby som öppnade i januari 2022. Över E18 sträcker sig Veddestabron som öppnade för trafik i juni 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Visionsbild över knutpunkten för kollektivtrafik

Visionsbild över knutpunkten för kollektivtrafik och den framväxande stadsmiljön vid Barkarby station. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar du till vänster i bild. Den ska vara kvar och med en promenad på några minuter kommer du enkelt att nå övriga färdmedel i den andra änden av perrongen. I bakgrunden ser du den nya stadsmiljön i Barkarby med kontor, hotell, bostäder, handel, service och lokaler för kultur, idrott och hälsa.

Det här händer under sommaren

I sommar, under avstängningen av Mälarbanan, arbetar Trafikverket med de nya plattformarna för regionaltåg och med den nya entrén till Barkarby station. En cirka 50 meter hög kran är monterad vid den nya stationsentrén i närheten av Veddestabron. Kranen har en lyftkapacitet på sex ton, en lyftvidd på 80 meter och kan sträcka sig över till andra sidan järnvägen. Kranen är en av få som finns i Sverige med den här typen av lyftkapacitet.

Nya plattformar för regionaltåg och fjärrtåg

Trafikverket tar bort spår på fem ställen för att ges möjlighet att gjuta pålplintar till kanterna på plattformarna. När gjutningen är klar monterar de plattformskanterna innan de monterar tillbaka spåren. Parallellt med plattformsarbetet kommer de att schakta och lägga spillvattenledning under spåret.

Ny entré till Barkarby station

Under sommaren planerar Trafikverket även att få skalet till den nya stationsentrén på plats. Bland annat kommer Trafikverket att montera limträstommar som de lyfter över järnvägen till stationshuset. De kommer också att gjuta klart den den djupa delen av den nya vänthallen, för att sedan börja arbetet med den grunda delen efter sommaren.

Ny bussterminal

I sommar fortsätter också Region Stockholm arbetet med den nya bussterminalen och skalet till vänthallen börjar att ta form. Bussterminalen ska även den stå klar 2026 med vänthall och lokaler för verksamheter.

Veddestabron har varit öppen för trafik sedan sommaren 2022. Till höger kan du se den kommande stationsbyggnaden och den 50 meter hög kranen.

Veddestabron har varit öppen för trafik sedan sommaren 2022. Till höger kan du se den kommande stationsbyggnaden och strax där bakom den 50 meter höga kranen.

Uppe på Veddestabron med blicken mot den nya stationsbyggnaden med träfasad till höger. Härifrån kan du 2026 kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Rakt fram, på andra sidan Veddestabron, skymtar du Bas Barkarby till vänster och det kommande klimatneutrala kontoret Eira till höger.

Uppe på Veddestabron med blicken mot den nya stationsbyggnaden med träfasad till höger. Härifrån kan du 2026 kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Rakt fram, på andra sidan Veddestabron, skymtar du Bas Barkarby till vänster och det kommande klimatneutrala kontoret Eira till höger.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp