Innehåll

Stort engagemang för utvecklingen av Jakobsberg vid företagarträff

Den 19 september bjöd Järfälla kommun in till en företagarfrukost om framtidens Jakobsberg i samarbete med Järfällahus och Citycon. Det blev en nätverksträff med många engagerade företagare och produktiva samtal om framtiden.

Jakobsberg ska vara en trivsam, trygg och tillgänglig plats i hjärtat av Järfälla. Tillsammans med alla butiks- och restaurangägare vill vi öka antalet människor i centrum genom att skapa aktiviteter, attraktiva besöksmål och en välkomnande grönskande stadsmiljö.

Förslag för en hållbar centrumutveckling

Under frukostträffen presenterade Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, kommunens ambition för att utveckla och lyfta Jakobsberg i samverkan med näringslivet, med exempel kring platsaktivering, kulturaktiviteter och mötesplatser.

Lisa Lorentzi Wall, hållbarhetssamordnare och Sanna Falk, hållbarhetsstrateg, presenterade därefter kommunens nya strategi för urban utveckling som kan göra Jakobsberg till en mer hållbar kommundel. Järfälla kommun har nyligen fått möjlighet att söka ytterligare medel från Tillväxtverket för att utveckla och genomföra åtgärder i strategin, exempelvis kring cirkulär ekonomi och återbruk, medborgarinflytande samt ett grönt och mer levande centrum. Strategin och arbetet med åtgärderna kommer presenteras på www.jarfalla.se/jakobsberg

Mia Levedahl, planarkitekt, berättade även om kommunens arbete med ett fördjupat stadsutvecklingsprogram som ska ta ett långsiktigt helhetsgrepp om utvecklingen av Jakobsberg. Programmet handlar om hur marken kan användas i stadsplaneringen, exempelvis var det kan vara lämpligt att bygga, hur ett torg kan utvecklas, var det ska finnas grönytor samt hur vi kan förstärka centrumkärnan i Jakobsberg för ökad trygghet, trivsel och handel.

Aktiviteter för ett tryggt företagande och en tillgänglig centrummiljö

Leif Nyrén, näringslivsdirektör, berättade därefter om trygghetsarbetet, grannsamverkan för företagare samt kommunens serviceerbjudande till företagare och butiksägare. Från kommunens näringslivsverksamhet är målet att få till fler nätverksträffar och en tätare kommunikation mellan alla aktörer i Jakobsberg framöver.

Från Järfällahus presenterade Ninos Gawrieh, trygghetschef och Ali Neama, säkerhetssamordnare bostadsbolagets trygghetsarbete i Jakobsberg. Arbetet innebär bland annat planer för en gemensam träffpunkt i bostadsområdet kring Sångvägen senare i höst.

Sunny Shariatmadari, projektchef på Järfällahus, beskrev den ombyggnation av torgentrén i centrum som nu startar för att skapa en mer öppen och trevlig ingång från pendeltåget. I den lilla gallerian vid posthuset kommer även Statens servicecenter (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen) flytta in efter ombyggnationen.

Carlos Banda, chef för yttre skötsel och lokalvård, avslutade med att berätta om en ny satsning kring förbättringar av utemiljön samt fler miljövärdar i Järfällahus bostadsområden.

Restauranger och caféer skapar levande centrum

My Roussakoff, ny centrumchef, berättade om vad Citycon planerar framöver. Citycon fokuserar framför allt nu på att bygga ett rikt utbud av restauranger och caféer som hjälper till att skapa ett levande centrum och ge besökarna en naturlig mötesplats. My meddelade även att flera nya restauranger är på gång under hösten och till vintern men även nya butiksaktörer. Även Hemköp beräknas vara igång i sin nyrenoverade lokal lagom till julhandeln.

Citycon lyfte även fram att de uppskattar det goda samarbetet med kommunen och alla butiksinnehavare, där det gemensamma arrangemanget av Järfällafestivalen var ett bra exempel.

Nästa steg i samarbetet

– Det här frukostmötet kan ses lite som en nystart för samarbetet kring Jakobsberg. Vi kommer fortsätta att hålla kontakten och kommunikationen öppen nu med alla aktörer under hösten samt följa upp med en ny nätverksträff om ett halvår, avslutade Leif Nyrén.

Följ med i utvecklingen av Jakobsberg på www.jarfalla.se/jakobsberg

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp